Kort fortalt

50 bornholmske husejere fik hjælp med et grundigt energitjek og igangsatte efterfølgende omfattende energirenovering -100.000 kr pr husstand

Projektet

Projektet blev sat i verden af Bornholms Miljø- & Energicenter / Energitjenesten Bornholm for at hjælpe bornholmske husejere med at igangsætte energirenoverings-tiltag og dermed spare klimaet for co2. 50 husejere blev tilbudt et grundigt energitjek med fokus på at formidle mulige energirenoverings-tiltag og de medfølgende gevinster i form af lavere varmeregning og en bedre bolig. At få gennemført energirenovering kræver vedholdenhed og fokus. Derfor fokuserede energitjekket på at prioriterer alle muligheder for at gøre boligen mere energirigtig, og et opfølgende besøg samt løbende tlf rådgivning skulle fjerne de barrierer der måtte opstå i processen. Tema-arrangementer om energirenovering og erfaringsudveksling med andre husejere var tiltag der også skulle fastholde og inspirerer husejeren.
Opfølgningen viste at indsatsen bar frugt i form af gennemført energirenovering på 110.000 kr pr husstand i gennemsnit. Resultatet giver også et bidrag til beskæftigelse i byggebranchen og den lokale økonomi.