Kort fortalt

Ti små og mellemstore virksomheder kan få en gratis og uvildig energivejledning, for efterfølgende at kunne igangsætte energispareprojekter.

Projektet

SVENDBORG KOMMUNE GØR SINE HOSER GRØNNE
Med GO2Green som forlover bejler kommunen til små og mellemstore virksomheder med tilbud om et gratis energitjek af virksomheden.

En samarbejdsaftale mellem Svendborg Kommune og GO2Green muliggør, at ti små og mellemstore virksomheder i 2013 kan modtage gratis og uvildig vejledning med henblik på igangsættelse af energi-spareprojekter i virksomheden. I denne sammenhæng defineres små og mellemstore virksomheder som virksomheder, der har et energiforbrug på mellem 200.000 og 500.000 kWh om året.

Alle små og mellemstore virksomheder i Svendborg Kommune, som har et oprigtigt ønske om og økonomiske forudsætninger for at gennemføre et energispareprojekt, kan henvende sig til GO2Green på tlf. 20 47 96 38 eller info@go2green.dk senest den 15. september.

Når og hvis virksomheden gennemfører energispareprojektet, er det op til virksomheden hvilket eller hvilke firmaer, der skal udføre opgaven. GO2Greens grønne partnere står klar til at løfte opgaven, og den pågældende virksomhed kan indhente op til tre gratis og uforpligtende håndværkertilbud via GO2Greens nye udbudsportal, GO2Børsen.dk.

GO2Green lægger ikke skjul på, at formålet med at kickstarte energispareprojekter i virksomheder også er at skabe flere grønne jobs i det sydfynske.

For at sikre, at alle små og mellemstore virksomheder i Svendborg Kommune har lige muligheder for at indgå i et energioptimeringsforløb, vil der bl.a. blive annonceret på kommunens hjemmeside og via Erhvervskontaktens nyhedsbrev.

Udvælgelsen af de ti heldige virksomheder sker ved lodtrækning, og de, der ikke får et gratis energitjek i år, kommer på venteliste til 2014-indsatsen.

Styregruppen for projektet udgøres af Energitjenesten, Sydfyns Elforsyning og GO2Green.

GO2Green får i forbindelse med indsatsen en ny medarbejder i en midlertidig projektansættelse som energivejleder.