Kort fortalt

I Sønderborg-området arbejder to iværksættere på at udvikle og designe fremtidens energilager, en nedgravet energimembran.

Projektet

Vindmøller, solceller og anden vedvarende energi er afgørende for fremtidens energisystemer. Energien er dog svær at udnytte fuldt ud, da energien bogstaveligt talt produceres som vinden blæser og solen skinner, og ikke nødvendigvis når der er mest brug for den. Ligesom med andre vedvarende energikilder kan energiproduktionen fra eksempelvis vindmøller ikke nøje planlægges og styres, men er afhængig af vindforholdene. Det betyder, at der til tider produceres store mængder VE-baseret energi på tidspunkter, hvor forbruget er lavt og omvendt. Løsningen er for øjeblikket at udveksle energien med vores naboer og have store reserve kapaciteter klar til at producere energi når vinden ikke blæser.

En af de store aftagere af den overskydende energi er Norge, hvor store pumpelagre ”gemmer” energien til senere. Pumpelagring er i øjeblikket den meste brugte form for lagring, men kræver store reservoirer og store højdeforskelle for at virke. Derfor er pumpelagring kun muligt i visse lande, hvor disse forhold eksisterer.

Jan Olsen og Asger Gramkow, to ingeniører og iværksættere fra Sønderborg-området, har i de sidste år arbejdet på en ny løsning på udfordringen, hvor et tungt jordlag erstatter de store højdeforskelle, en løsning der kan bruges i eksempelvis Danmark hvor forholdene ellers ikke er til pumpelagring.
Deres virksomhed, GODevelopment, etablerede i 2011 et demonstrationsanlæg som skulle afprøve principperne i deres ide og give konkrete erfaringer med et nedgravet pumpelager. Demonstrationsanlægget ligger ved Nybøl Nor i Sønderborg Kommune og er på 50 x 50 meter.

Anlægget fungerer ved at en pumpe fylder en stor, nedgravet energimembran med vand, så et 3 meter højt jordlag løftes. Når der er brug for energien igen åbnes til membranen, og det oplagrede vand løber igennem en turbine/generator der producerer el. Demonstrationsanlægget kan lagre 34 kWh.
Projektet er inddelt i en række faser, hvor første og anden fase udviklede og testede ideen på et 5 x 5 meter testanlæg. Den igangværende fase 3 har demonstreret princippet i det nedgravede pumpelager i et 50 x 50 meter demonstrationsanlæg. Fase 4 omfatter etableringen af et pilotanlæg på 200 x 200 meter, hvorefter et fuldskala anlæg på 500 x 500 meter kan etableres.

Med store energilagre baseret på ideen med en nedgravet energimembran kan lande som Danmark i fremtiden gemme eksempelvis vindmøllestrøm og på den måde få både bedre forsyningssikkerhed og større integration af vedvarende energi, vigtige elementer i fremtidens store omstilling.

Projektet får økonomisk støtte fra Bitten og Mads Clausens Fond, Energinet.dk og SE – Syd Energi. Rækken af partnere omfatter desuden GEO, Arkil, Sloth-Møller, Sønderborg Kommune, DTU, Lean Energy Cluster og ProjectZero.

Spørgsmål / svar

Ole Lundberg | søn, 08/25/2013 - 16:41

Et eller andet sted lyder det næsten for godt til at være sandt, hvor meget energi går der til at løft 500 x 500 meter jord?
Hvad er effekten på dette, når energi til at flytte jorden op regnes fra?

Intet profilbillede
Max Hansen | tor, 08/29/2013 - 12:14

Svar til Ole Lundberg
Projektet oplyser at der kan lagres 200 MWh (Millioner watt timer)
Massen af det jord, der skal løftes er ca. 7 millioner tons og det løftes ca. 10 m.
Hvor stor effekt, der kan ydes, afhænger af turbinerne, men det er oplyst at fuldskalaanlægget kan yde 30 MW. Altså 6 timer og 40 minutter ved fuld effekt. Tabet i friktion i jorden, pumperne og turbinerne er 20 til 25%. Det er lidt bedre end for akkumulatorer.
Akkumulatorerne i Tesla Roadster er på 53 kWh, der skal altså 3773 Tesla Roadster bilers akkumulatorer til at erstatte fuldskala anlægget. Andre elbiler på markedet ligger mellem 16 og 24 kWh.