Kort fortalt

- at fremme en energi- og klimamæssig bæredygtig udvikling i 5762, - vedvarende energikilder som erstatning for eksisterende gasforsyning

Projektet

Foreningen arbejder - gennem borgermøder, oplysning, energimesse og tilbud om gratis energivejledning for boligejere - for at fremme omstillingen fra fossile til vedvarende energikilder i lokalsamfundet.

Energirenoveringshjulet er en model som skaber optimale muligheder for at husejeren føres hele vejen igennem en ønsket energirenovering. Det sker i en unik samarbejdsmodel med energiforsyningsselskaber, Svendborg kommune, håndværkere, finansieringsselskaber, håndværkere og borgerne.
Modellen udnytter interessefællesskabet. Bedre klima gennem energioptimering, bedre økonomi for husejeren, beskæftigelse for håndværkere mv. og øget skattegrundlag i kommunen

Energirenoveringshjulet er pt støttet af Energifonden