Kort fortalt

Efter mere end 50 år har vores produkter sparet over 1,2 mio. ton CO2 for brugerne. Vores mission er, at det tal bliver meget større.

Projektet

Selvom klimadebatten er af nyere dato, har Servodan arbejdet med clean tech og energieffektive løsninger i mere end 50 år. Løsninger, som over tid har medført en betydelig reduktion i energiforbruget til belysning, og som således har haft en stor betydning for klimabelastningen. Og ikke mindst for brugerne af vores produkter, der har kunnet skære betydeligt i deres strømforbrug vha. intelligent lysstying.

Udendørs lysstyring anvendes i stor stil i mange private hjem, men vores fokus har altid været på de mange kommercielle bygninger i Danmark og vores andre målmarkeder. Dvs. kontorlokaler, kantiner, mødelokaler, produktionsfaciliteter, lagre osv. Men også de tusindvis af offentlige bygninger såsom skoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, plejehjem, børnehaver, idrætshaller mv., hvor intelligent lysstyring kan skære helt op til 70 % af el-forbruget til belysning. Og da forbruget af el til belysning i en kommerciel bygning typisk udgør 40 % af det totale el-forbrug i bygningen, så er der for alvor mange penge at spare.

I perioden 1960 til 2012 har Servodan solgt næsten 3 mio. lysstyringskomponenter, dvs. udendørs controls/styringer, skumringsrelæer og bevægelsessensorer. Samt ikke mindst controls/styringer og bevægelses- og tilstedeværelsessensorer til indendørs lysstyring i hovedsagligt kommercielle bygninger.

Adderes den gennemsnitlige besparelse i kWh pr. år for de respektive komponenter i produktgrupperne, giver det en samlet besparelse på næsten 2 mia. kWh – eller en samlet reduktion på over 1,2 mio. ton CO2 akkumuleret fra 1960 frem til 2012.

Det reelle tal er dog faktisk flere gange større, da besparelseseffekten for de forskellige lysstyringskomponenter kun er medregnet i dét år, de er blevet solgt. Men da erfaringerne viser, at en Servodan-komponent sagtens kan holde i både 10, 15 og 20 år – ja, så er den samlede energibesparelse – og dermed den samlede CO2-reduktion – i virkeligheden mange gange større.

Sideløbende har Servodan siden 2008 - hvor vi blev ZEROcompany - arbejdet målrettet med klimaledelse og vi har således selv gennemført en række energibesparende tiltag for at reducere vores egen klimabelastning. Vi har eksempelvis udskiftet gamle lyskilder til nye lavenenergiløsninger såsom LED, installeret sensorer og styringer overalt i huset, sat timere og styring på en lang række produktionsudstyr og ikke mindst udskiftet vores ventilationsanlæg til et nyt og meget mere energieffektivt anlæg.

Alle disse tiltag - som vores interne KlimaKorps har været drivere på - har resulteret i en energibesparelse på 15 % siden 2009 målt i absolutte tal. Hvis vi måler i relative tal og tager højde for flere medarbejdere, en udvidelse af fabrikken i 2010 og ikke mindst et langt højere aktivitets- og omsætningsniveau, så nærmer besparelsen sig de 25 %.