Kort fortalt

I et unikt partnerskab mellem Københavns Kommune og HOFOR uddanner Energi- & Vandværkstedet børn og unge til en bæredygtig fremtid.

Projektet

At skabe og fastholde en grøn omstilling, kræver at fremtidens borgere er fagligt, handlingsmæssigt og holdningsmæssigt klædt på til at varetage en bæredygtig fremtid. Derfor arbejder vi på Energi- & Vandværkstedet med at uddanne børn og unge inden for energi- og vandforsyning, i et unikt partnerskab mellem Københavns Kommune og forsyningsselskabet HOFOR.
Dette partnerskab gør det muligt at drive og udvikle formidlingsenheden Energi- & Vandværkstedet, hvor over 7.500 børn og unge hvert år klædes på til at kunne varetage en grøn omstilling. Og det er hverken en opgave som skoleverdenen, den offentlige sektor eller miljø- og forsyningsselskaber kan løfte alene.
Dette unikke og innovative offentlig-private-partnerskab om Energi- & Vandværkstedet skaber en win-win situation for alle parter. Et stort forsyningsselskab som HOFOR nyder godt af at have direkte adgang til lærere og elever, og de faglige og pædagogiske kompetencer der er centrale for at få de vigtige budskaber igennem til eleverne. På den anden side giver et partnerskab med HOFOR lærere og elever mulighed for at tage undervisningen ud af klasselokalet. På besøg i eksterne læringsmiljøer som Energi- & Vandværkstedet stifter de bekendtskab med autentiske problemstillinger som bæredygtig energi- og vandforsyning. Eleverne kan få en helt anden forståelse for vandforsyning, klimatilpasning og skybrud, ved at kravle ned igennem et kæmpe toilet og udforske kloakken på egen krop. Og en forståelse for verdens knappe energiressourcer og en omstilling til vedvarende energi opnås bedst ved at tage på en sanselig klimarejse i en kælderlabyrint, teste energiscenarier på hands-on modeller, bygge solceller, køre i elbiler og deltage i klimadebat.

Energi- & Vandværkstedet løfter med andre ord opgaven om at uddanne fremtidens bæredygtige generation i København. En opgave som ganske enkelt kan lade sig gøre gennem et unikt partnerskab mellem forsyningsverden og skoleverden. Vi kan kun opfordre andre til at gøre det samme.

Er det til gavn for fællesskabet?
I hvert af Energi- & Vandværkstedets undervisningsforløb er de praksis-rettede oplevelser i centrum, der sikrer genkendeligheden fra elevernes egen hverdag. Hermed opdager eleverne effekten af selv at kunne gøre en forskel. På den måde bidrager Energi- & Vandværkstedet til at skabe medejerskab blandt mere end 7.500 elever årligt, der som ambassadører for en grøn omstilling bidrager til fællesskabet.
Via en række events som bl.a. Åbent Hus, Dansk Naturvidenskabsfestival, Forskningens Døgn mv. er Energi- & Vandværkstedet også stærkt forankret i offentligheden med yderligere 2.500 besøgende årligt. Her udbredes budskabet om den CO2-neutrale og klimatilpassede by til et bredere publikum, der skaber medejerskab blandt Københavns borgere til de kommunale grønne målsætninger.
I partnerskabet mellem Københavns Kommune og HOFOR skabes desuden et fælles ejerskab for fælles målsætninger på miljø- og forsyningsområdet for alle parter, der bidrager væsentligt til en grøn omstilling.

Er det en del af et samfund, vi gerne vil leve i?
Energi- & Vandværkstedet oplever fortsat en stigende efterspørgsel på undervisningstilbud, ligesom de faglige tilbagemeldinger fra lærere på de københavnske skoler er positive. Vi mener derfor, at partnerskabet om Energi- & Vandværkstedet giver rigtig god mening, og bidrager positivt til en grøn omstilling til et mere bæredygtigt samfund.

Kan det spredes?
Ideen om det offentlige-private-partnerskab der kobler skoleverdenen med miljø- og forsyningsverdenen, er bestemt en idé vi mener, kan være til gavn for elever over hele Danmark. Energi- & Vandværkstedet formidler de miljø- og forsyningsmæssige udfordringer København står over for til børn og unge. Men medejerskab blandt børn, unge og voksne til en grøn omstilling er bestemt ikke kun noget københavnerne vil nyde godt af; borgere i alle danske kommuner vil kunne have gavn af et øget lokalt medejerskab til grønne målsætninger.

Hjælper det overhovedet?
Hvordan lærer man børn i 5 års alderen om vedvarende energikilder eller 14-årige teenagere om klimatilpasning? Vi ved, at børns referencerammer tager afsæt i det, de kender, i deres fysiske omgivelser og i deres dagligdag. Og det er netop børnenes oplevelser af hverdagen og deres kendskab til deres eget lokalmiljø, der giver børnene en indgang til komplicerede stofområder, og sikrer at de tager det handlingsmæssige, det holdningsmæssige og den faglige viden med sig videre i livet. Derfor giver partnerskabet mellem skoleverdenen og forsyningsverdenen så god mening.

Spørgsmål / svar

Jais Hammerlund | man, 09/02/2013 - 18:03

Kommer i med konkret opgaver til de besøgende om at danne omstillings projekter der hjemme og på deres skoler ?

Signe Bacher Madsen | man, 01/19/2015 - 13:49

Hej Jais. Vi inddrager altid elementer fra elevernes egen hverdag som de kan relatere til, og kan gå direkte hjem og ændre. Det vil typisk være læringsaktiviteter om eget energi- og vandforbrug i hjemmet, som de får en bevidsthed om, og derved selv kan ændre.
Beklager det sene svar :)