Kort fortalt

Vi har gennem de senere år i Komponistkvarteret ved Svanemøllen haft en aktiv energigruppe som er engageret i miljø og energi

Projektet

I byggeforeningskvarteret Strandvejskvarteret/Komponistkvarteret ved Svanemøllen har vi oprettet en energigruppe, som løbende igangsætter aktiviteter, som bidrager til at nedsætte energiforbruget, reducere miljøbelastningen og give økonomiske besparelser for husejerne.
Metoden for arbejdet er, at vi bruger ”nudging” i stedet for løftede pegefingre. En vigtig indsigt er nemlig, at de største besparelser opnås ved at ændre adfærd. Fokus er på at skræddersy energividen til netop vores hustyper i netop vores kvarter.
Eksempler på aktiviteter:
• Informationsmøder om betjening af fjernvarmeanlæg i samarbejde med HOFOR
• Kampagne for Sommerluk – dvs lukning af sommerventilen
• Fælles brøndrensningsdag, hvor man bliver instrueret i selv at rense tagrender og nedløbsbrønde
• Film om lette måder at spare energi – og penge – i dagligdagen
• Artikler i beboerblad og website om fx: nye el-pærer, isolering af vinduer, analyse af el-installationer (hvilke koster mest), brugsvandets temperatur.
• Spørgeskemaundersøgelse, som i anonymiseret form viser forbruget af vand, varme, el, brændeovne, samt isolering, vinduestyper m.m. i husene. Det er en interessant øjenåbner, at der er stor forskel på forbruget i to huse med samme antal beboere.
• Statistik fra fjernvarmeleverandøren HOFOR om fjernvarmeforbruget for samtlige vore 393 huse i 2011. Vi glæder os til, at vi næste år kan måle, om vores indsats har betydet et fald i det samlede energiforbrug.
• Flere grupper DTU-studerende har gennemført projekter med udgangspunkt i vores huse – fx om isolering, vinduer og el-styring.

Du kan læse mere på www.strandvejskvarteret.dk/245/.