Kort fortalt

Energigennemgange sammen med dine naboer skaber dialog om hvad der virker.

Projektet

Kommune har i de seneste år opdaget fordelen ved at energieffektivisere deres egne bygninger, og mange kommuner har høstet store gevinster. En typisk kommune står dog kun for 3-5% af et områdes energiforbrug, mens ca. 60% bruges af kommunens borgere. Derfor er det næste skridt i mange kommuner at motivere borgerne til at gå igang med samme indsats.

For enden af vejen er et koncept der består af en mobil udstilling med teknologier, faktaark og forskellige andre virkemidler der medvirker til at skabe interesse og inspirere. Konceptet er at man laver en energigennemgang med en gruppe på 15-20 naboer i et hus. Her gennemgås alle husets områder mht. klimaskærm, varmesystem, ventilationsforhold osv. Undervejs får gruppen et totalt overblik over de mulige indsatser og hvad der er mest effektivt.

Dernæst kan man henvende sig med uddybende spørgsmål i udstillingen og/eller booke et kortere besøg i ens egen bolig hvor man får mulighed for at spørge Energitjenestens rådgiver om noget konkret.
På den måde udnytter man både mulighederne for at naboer kan opdage andre naboers kompetencer, skaber videndeling og erfaringsudveksling og sikrer at hele gruppen får hele budskabet med uden at man skal ud i hvert hus. Samtidig giver man konkret mulighed for at få konsulenten ud på besøg i eget hus og få et billede af hvad prioriteringsrækkefølgen skal være.

Mange boligejere vil gerne nedbringe deres energiforbrug, men er usikre på hvad der virker bedst. På denne måde kan de indledende bekymringer og tvivlen på om det ene eller det andet virker bedst ryddes af vejen.

Kommunen finansierer dette tilbud og Energitjenesten udfører det for kommunen i samarbejde med en udvalgt grundejerforening.