Kort fortalt

Elbilpartnerskabet har til formål at få flere elbiler på vejene til fordel for klima, støj, sundhed og erhvervsudvikling.

Projektet

Efter mange tilløb findes der i dag elbiler på markedet, der kan tilfredsstille manges behov. Især i kommuner og i virksomheder med bilflåder er det oplagt at udskifte en stor del af fossilbilerne. Hovedstadsregionen er oplagt til at gå foran, da størstedelen af alle køreture i regionen kan klares i elbiler. Desuden er det umiddelbart relevant for familier med mere end en bil, hvor den ene bil primært bruges til pendling og mindre ture. I hovedstadsregionen findes mere end 90.000 husstande med to biler.

Elbilpartnerskabet har til formål at koordinere indkøb og infrastruktur til flere hundrede elbiler, samt at formidle viden og erfaringer. Der er positiv dialog med Energistyrelsen om at støtte projektet. Der har foreløbig været en interessetilkendegivelse og endelig deadline er 1. november. Interesserede bør dog kontakte Copenhagen Electric inden 1. oktober, da der skal være tid til at aftale hvordan nye partnere kan indgå.

Der er allerede interessetilkendegivelse fra 21 kommuner og 13 virksomheder om at være med. Behov og ønsker ift. timing, indkøb, evt. leasing, ladestandere, omtale, samarbejde mv. er forskellig fra partner til partner. Partnerskabet bliver designet, så det bedst muligt tager hensyn til ønskerne og alle behøver ikke at være med på det hele. Der er også forskellige muligheder fx om flere partnere ligger geografisk tæt og derfor kan have gavn af fælles ladestandere.

Elbilpartnerskabet organiseres af Copenhagen Electric – det regionale elbilsekretariat.