Kort fortalt

Økologiske landmænd etablerer biotopelementer, der skaber bedre betingelser for bl.a. agerhøns og harer, der er i tilbagegang.

Projektet

Økologiske landbrug har generelt et højt naturindhold og en stor biodiversitet både på dyrkningsfladen og i småbiotoperne. Det skyldes den økologiske driftsform generelt og ikke specifikke, naturfremmende tiltag. Økologiske landmænd har i forvejen åbnet for naturens indflydelse i driftsformen og derfor er aktive, naturfremmende tiltag er et oplagt næste skridt for at forbedre og fremme levesteder for de af agerlandets dyrearter, der er i tilbagegang.

Økologiske landmænd er gennem de sidste mange år blevet meget mere effektive og dygtigere til at sikre en høj produktion. Dette er i nogen grad sket på bekostning af biodiversiteten. Men nu sætter økologisk jordbrug turbo på rollen som naturfremmer ved at supplere økologisk drift med aktive, målrettede tiltag (biotopelementer), der kan skabe bedre betingelser for de agerlandsarter, som er i stærk tilbagegang (f.eks. lærker, agerhøns, harer, dagsommerfugle og bier).

De første resultater fra projektet er allerede blevet opdaget af andre. En af landmændene i projektet modtog i 2011 DN-Lejres Naturpris for sit arbejde med at forbedre vilkårene for agerlandets dyrearter.