Kort fortalt

Maskinmester Palle finder energibesparelser hos fynske virksomheder og indhenter tilbud hos fagfolk. Virksomhederne sparer tid og penge

Projektet

Baggrund:
Projekt Effektiv Energi er sat i verden for at hjælpe især mindre og mellemstore fynske virksomheder i gang med at foretage energibesparelser i virksomheden. Til gavn for virksomhedens egen bundlinje og konkurrenceevne, men også med den hensigt at øge efterspørgslen (og dermed beskæftigelsen) hos de installatører, leverandører og producenter, der laver og leverer de energibesparende løsninger.

Det handler kort sagt om at hjælpe virksomhederne til smartere og mere energieffektivt forbrug – til gavn for både miljø og bundlinje.

Situationen nu:
Mange mindre og mellemstore virksomheder er ikke fuldt bevidste om – eller undervurderer - det økonomiske potentiale, der er i at udnytte energi og ressourcer bedre og smartere. De har en forholdsvis kort horisont og fokuserer først og fremmest på at producere høj kvalitet og levere til tiden. Og da der findes rigtig mange mindre og mellemstore virksomheder i Danmark, er potentialet for besparelser samlet set meget stort.

Hvad gør vi nu?:
Effektiv Energi tilbyder gratis energiscreening til fynske virksomheder (målgruppen er mindre virksomheder med relativt højt energiforbrug) – dvs. en gennemgang af energiforbruget, hvor der især bliver set på mulighederne for besparelser på lys, varme, ventilation, pumper, køl/frys og større produktionsmaskiner. Det er maskinmester, Palle Mathiasen, der gennemfører screeningen. Han har stor erfaring med at gennemføre energibesparelser, og han kender til virksomhedernes udfordringer i dagligdagen.

Energitjekket udmunder i en energirapport, som svarer på følgende spørgsmål:
• Hvor meget er der at spare?
• Hvad koster det at investere?
• Hvad kan man få i energitilskud?
• Hvordan kan det finansieres?
• Hvor lang er tilbagebetalingstiden?

Med svar på disse spørgsmål er virksomheden i stand til at tage en beslutning om at investere. Mange timers research-arbejde er sparet og arbejdet kan sættes i gang med det samme.

Dét, at kunne præsentere virksomhederne for en samlet energi-pakke, som indeholder screening, overblik, finansiering og implementering, er nøglen til projektets succes.

De første testscreeninger, foretaget i juni måned hos seks fynske virksomheder, viser, at der er et stort besparelsespotentiale hos de mellemstore virksomheder, som typisk ikke har tid eller kompetencer til selv at gennemgå virksomhedens energiforbrug.

Resultatet af de seks første screeninger:
Antal screenede virksomheder 6 virksomheder
Samlet energibesparelse i kWh 396.000 kWh
Samlet energibesparelse i kr. -
Værdi af afgivne tilbud 1.870.000 kr.

Hvad skal der til?
For at det kan lade sig gøre at lave denne ”pakkeløsning” har projektet tilknyttet 20 fynske serviceleverandører inden for el, VVS, ventilation, automation og isolering. De giver tilbud på opgaverne og leverer løsningerne. Arbejdernes Landsbank leverer finansieringsforslag, og Energi Fyn og Fjernvarme Fyn leverer selve screeningsværktøjet.

Projektet er udviklet af MiljøForum Fyn i tæt samarbejde med Udvikling Fyn, Lean Energy Cluster, Energi Fyn og Fjernvarme Fyn. Projektet er støttet af Syddansk Vækstforum og EU's regionalfond.

Projektperiode: januar 2013 – december 2014

Projektmål:
• 150 energiscreeninger gennemført hos fynske virksomheder
• Fundet besparelsespotentiale: 8 mio. kWh
• Realiseret besparelsespotentiale: 4 mio. kr.
• Værdi af øget omsætning hos serviceleverandører: 8 mio. kr.