Kort fortalt

Vaskemidler til tøjvask er det mest forurenende produkt fra din husholdning. EasyTube hjælper dig med at vaske dit tøj miljørigtigt.

Projektet

For nogle år siden læste jeg på "www.forbrugerkemi.dk/test-og-rad/hjemmet/vaskemidler" om, hvor vigtigt det er at skåne miljøet mest muligt ved at bruge det rigtige vaskemiddel doseret i den rette mængde. Jeg besluttede derfor at udvikle et simpelt produkt, som kan hjælpe den enkelte forbruger til at vaske miljørigtigt. Resultatet kan ses på min hjemmeside: www.easytube.dk
EasyTube er en hældetud, som let og ubesværet kan isættes papkassen med koncentreret vaskepulver. Dertil hører et målebæger, som hjælper til at man ikke bruger for meget vaskepulver - hvilket kan være en udfordring, da der ikke skal bruges ret store mængder af det koncentrerede vaskepulver til en enkelt vask. Man kan dosere sit vaskepulver på samme måde som man doserer flydende vaskemiddel. Målebægeret lægges ind i tromlen på vaskemaskinen og fungerer som vaskebold. Man undgår griseri i og omkring sin vaskemaskine.
De store virksomheder der producerer vaskemidler til tøjvask går mere og mere i retning af at producere og markedsføre flydende vaskemiddel. Mange forbrugere vælger det flydende vaskemiddel, da det er lettere at dosere uden at spilde.
Problemet med det flydende vaskemiddel er, at det indeholder væsentlig flere tensider, som kan være svært nedbrydelige i naturen. Der er desuden tilsat kemikalier til det flydende vaskemiddel for at hindre bakterievækst i det tilsatte vand. Transport af vand fra producenten til butikken koster ekstra brændstof, hvilket giver unødig forurening. Der er således flere miljøbelastende faktorer som gør at "Forbrugerkemi" tilråder forbrugeren at anvende koncentreret vaskepulver.
Jeg har fået startvækst hjælp til at komme igang med udvikling af mit produkt. Ellers har jeg selv finansieret produktet og forsøger selv at markedsføre det.