Kort fortalt

e+ er et lokalt forankret energimagasin med artikler om lokale borgere og deres energiprojekter. Et moderne bindeled imellem boligejere.

Projektet

Hvem kan på mest troværdig vis fortælle om egne energiprojekter? - Det kan man selvfølgelig selv!

Efter den devise har Energibyen Frederikshavn været ideudvikler og efterfølgende udgiver af det lokale energimagasin e+, som udelukkende er baseret på lokale cases inden for energioptimering af boliger.

Det første e+ så dagens lys i oktober 2011, og siden hen er der tre gange årligt udgivet et gratis e+ til alle husstande og virksomheder i hele Frederikshavn kommune. Formålet er at give borgerne en fornemmelse af alle de lokale tiltag, som spirer på energiområdet.

Læs e+: http://energibyen.dk/da/bibliotek/emagasin/

e+ er en vigtig informationskilde til borgerne, fordi magasinet inddrager og inspirerer til energibesparelsesaktiviteter ved brug af lokale eksempler på energiforbedringer. Her kan man via e+ høre fra en nabo eller måske endda svigerfar om proces, pris og forventninger til det nyetablerede energiprojekt. Det har vist sig at være en effektiv måde at formidle og motivere på, idet magasinet bliver nærværende og troværdigt for læserne, når det er borgere i lokalområdet der fortæller til andre borgere i lokalområdet.

Foruden de mange lokale historier om bl.a. energirenoveringer og installation af vedvarende energikilder, indeholder e+ en række annoncer fra bl.a. lokale virksomheder, leverandører og håndværkere, som arbejder inden for energiområdet.

Disse annoncer betaler gildet ift. udgivelse af energimagasinet, og klæder samtidig læseren på til at vide, hvad de forskellige lokale virksomheder tilbyder, og hvordan man kommer i kontakt med virksomheden.