Kort fortalt

En national strategi til fremme af bæredygtighed, kvalitetsudvikling og mangfoldighed i fødevarekvaliteter

Projektet

A-Doc er en forkortelse for autenticitetsdokumentation i produktion af fødevarer med kvalitetsegenart. I projekt A-Doc har vi formuleret hvad vi tror, kan blive en motor til fremme af en mere bæredygtig fødevareproduktion og ny generation fødevarekvalitetsudvikling i Danmark. Og dermed en motor i landdistriktsudvikling. Et af principperne i motoren er videnskabelig dokumentation (certificering) af bæredygtigheden og opskalérbarheden af den gode ide som forudsætning for markedsføring af kvalitetsegenart og tiltrækning af den kapital, der ofte skal til for at bringe den gode ide og lille producent over tærsklen til succes. A-Doc henvender sig derfor ikke blot til innovative producenter og forskningsmiljøer, men også til investorgrupper, interesseorganisationer og landdistriktspolitikere og - embedsværk, der kan se udviklingsperspektivet i at få dokumenteret den gode ide og dermed identificeret det næste mere bæredygtige vækstpotentiale.

Projekt A-Doc er blevet kaldt et ”buttom-up” projekt. Det kommer godt nok an på, hvorledes man definerer top og bund i det danske vidensamfund, men der er den sandhed i det, at A-Doc er et projekt, der er drevet af små fødevareproducenter, som i et fællesskab har forsøgt at definere de udfordringer der skal løses for at flere af os kan nå over tærsklen til succes, og for at vi kan købe de forskningsydelser, vi hver især har brug for i forsøget på at nå dertil. Innovative fødevareproducenter er topkvalificerede individer, men at blive herrer i eget udviklingsforløb og opnå støtte til løsningen af centrale udfordringer i det mest strukturudviklede fødevareproducerende land i Verden er - en udfordring - paradoksalt nok i et samfund som bugner med udviklingsmidler til løsning af netop vore udfordringer. A-Doc arbejder på at oprette et "Center of Excellence" men vil fortsat styrke "buttom-up" tilgangen til løsningen af vore udfordringer, fordi vi ved at effekten af indsatsen og udviklingsmidlerne derved bliver større..