Kort fortalt

ditRegnvand er et samarbejde mellem haveejere og kommuner som skal håndtere skybrud uden at kaste det gode regnvand i kloakken.

Projektet

Haveselskabets ”ditRegnvand/Intelligent brug af regnvand” er et 4-årigt udviklingsprojekt som er støtte af Villum-fonden med knap 10 millioner kroner. Et samarbejde mellem haveejere, kommuner og forsyningsselskaber skal sikre, at de enorme investeringer, vi som samfund, kommune og borger lægger i klimatilpasset håndtering af regnvand, skaber gode sammenhængende løsninger og merværdi.

Projektet indsamler erfaringer, der gør det muligt at give haveejere, forsyningsselskaber, kommuner og stat konkrete opskrifter på, hvordan vi kan nedsætte risikoen for oversvømmelser og gøre regnvand til en ressource i haver og på offentlige arealer.

Haveselskabet udvikler og gennemføre projektet i et tæt samarbejde med rådgivervirksomheden NIRAS samt forvaltning og forsyning i de to demonstrationskommuner i Allerød og Middelfart.

Intelligent brug af regnvand skal:

- vurdere organisatoriske, juridiske og tekniske barrierer hos kommune, forsyning og haveejere, der kan stå i vejen for etablering af intelligente regnvandsløsninger og udpege muligheder,

- afholde landsdækkende dialogkampagne med landets kommuner og forsyningsselskaber,

- udarbejde en national handlingsplan for intelligent brug af regnvand,

- sikre deling og opskalering af projektets erfaringer gennem samarbejder med kommuner, forsyninger, organisationer og borgere.

Kampagne: ditRegnvand
Den borgerrettede del af projektet går under det mere mundrettet kampagnenavn ditRegnvand.

ditRegnvand skal:

- skabe privat ejerskab til håndtering af regnvand gennem en tæt borgerinddragelse hvor haveejerne bliver en del af løsningen, i samarbejde med kommunerne og forsyning,

- gennemføre 1:1 pilotprojekter i to udvalgte områder i demonstrationskommunerne, Allerød og Middelfart, hvor helhedsløsningen både involverer initiativer i private haver og på offentlige arealer. Der er indvielse af 7 regnhaver i Middelfart d. 10. oktober 2013

- gennemføre den landsdækkende kampagne ”ditRegnvand” der gør haveejerne opmærksom på, hvilke muligheder der findes, og hvad der bedst betaler sig,

- producere en programserie på TV med de involverede haveejere som omdrejningspunkt, der anskueliggør hele forløbet fra først borgermøde til færdigetablerede løsninger.

- gøre kampagnesitet ditRegnvand.dk til haveejeren foretrukne videnssite med konkrete Regnhave-løsninger, beskrivelser, temaer, hands-on guider og cases.