Kort fortalt

Bogø portalen og Bogø Brugt Børs, søger at samle, bruge og genbruge lokalsamfundets materielle og sociale ressourcer

Projektet

Bogø Portalen og Bogø Brugt Børs, prøver at skabe nem kontakt mellem øboerne så lokalsamfundet blomstre bliver mere leve- og bæredygtigt, alle aktiviteter bliver samlet et sted, både foreninger, institutioner, forretningsdrivende er repræsenteret. Folk sælger, køber, bytter og hjælper hinanden. Via den digitale tilgang kan alle både turister, lokale og potentielle tilflyttere kan opleve et levende lokalsamfund, der ikke ser sig selv som et udkantsområde.

Bæredygtighed handler også om at skabe et samfund, der er levedygtigt og sammenhængskraft, et sted folk har lyst til at bo og et sted folk gerne flytter til. Hvis alle smider deres overskud af sociale og materielle ressourcer ind i en fælles pulje, kan man samme skabe bæredygtighed, lokalt og globalt.

Vi skriver hjemmesiderne her, da jeres side ikke vil godtage dem.
http://bogø.eu/ og https://www.facebook.com/groups/447208321957187/