Kort fortalt

Forbrændingstoilettet frigør dig fra kloakering. Du ophører at udlede til vandårer og havmiljø samt sparer grundvandet til mad og drikke

Projektet

INGEN SPILDEVANDSUDLEDNING TIL KLOAK
Vi arbejder i Eco Inventive Industries på at udbrede information om og brug af en utraditionel løsning til spildevandsbehandling, som er hurtig at installere samt optimal for spredt byggede ejendomme 'off-grid', der har langt til kloak eller fælles renseanlæg.

UDVIKLINGSMULIGHEDER
I konkurrence med London, Bangkok og New York er vores visionære Københavns Kommune lige blevet bannerfører som miljøforbillede for verdens hovedstæder hædret med ’Cities Climate Leadership’ prisen samt verdens fornemste design pris ’Index Award’.

Vi vil høre, om følgende instanser kan gå ind i sagen, og anbefaler, at Miljøministeriet i samarbejde med Københavns Kommune med den nye miljøtilskudspulje og vækstmidler hjælper en Dansk produktion af øko-toiletter i værk på Bornholm. Dette kan hjælpe de mange borgere i hele landet, som ellers skal betale uoverkommelige kloakerings- og jordarbejde- entrepriser jfr. de nye miljølovkrav der i praksis er svære at opfylde inden tidsfristen.

Indledningsvis bør kommunen sammen med Miljøstyrelsen teste konceptet af og verificere det som et effektivt alternativ, der kan imødegå tidsfristen for det nye miljølovkrav.

FORDELE
Forbrændingstoilettet er det optimale valg, når man er off-grid uden kloak og El:
- Vores havmiljø og vandårer skånes for udledninger fra renseanlæg
- Der spildes mindre grundvand end på gennemskylninger i et forlænget kloaknet
- Vandbesparelsen kan tilskudsberettiges
- Kommunerne sparer nyprospekteringer eller udvidelser af rensningsanlæg samt udvidet vandforsyning til toiletskyl
- Kommunerne sparer vedlighold og reparationer af kloaknettet
- Modellerne giver skalérbarhed og fleksibilitet til samtidig behandling af bad og køkken spildevand.
- Den enkelte borger tager ejerskab af sit miljøbevarende investeringsbidrag
- Kommunerne udbygger samarbejde og vidensdeling omkring økologisk teknologi
- Ny effektiv teknologi videreudvikles til højnelse af vort fælles miljø
- Dansk arbejdskraft iværksættes lokalt

Hvis kommunerne formidler tilskudsberettigelse til lokalt producerede øko-venlige forbrændingstoiletter vil de kunne tilbyde sine borgere en win-win samarbejdsløsning til under halv pris af de ~100 tusinde kroner pr. husstand som forlanges til traditionel kloakering.

GODT NYT
Vi kan frigøre os fra den trationelle vanetænkning siden romernes tid i at spildevand skal pumpes langt bort gennem dyre røranlæg .

Du har ikke behov for kloakering ud til kommunalt kloaknet, rørlægning til renseanlæg, sivearealer eller tanktømninger, hvis du vælger uafhængigheden ved selv at behandle dit toilet og husholdningsvand med et forbrændingstoilet.

Hvis du investerer i husstandens spildevandsbehandling i form af en forbrændingsløsning ville du kunne genanvende den, hvis du får brug for at flytte et andet sted hen – i modsætning til kloakrør og jordanlægsarbejder, som du ikke kan tage med dig.

Forbrændingstoilettet behøver minimalt vand (regnvand) ~1L pr skyl (helt vandfri modeller kan også tilbydes) så det forbruger mindre grundvand end traditionelle toiletter, der typisk forbruger ~4 gange så meget vand, og forbrændingsvarmen vil kunne genanvendes i husstandens eksisterende centralvarme eller varmepumpe system.

HVAD KAN DET
Forbrændingstoilettet reducerer alt organisk materiale til steril aske.
Asken, som består af de tilbageværende mineralske bestanddele fylder ikke meget, så der er relativt sjældent behov for at tømme asken ud og de rene mineraler kan sendes tilbage i rosenbedet uden belastning af miljøet.
Afhængigt af antal toiletbesøg fylder asken cirka en kop om måneden.
Ligesom et gammeldags das kan ”det lille hus” placeres frit på gårdspladsen eller i ethvert rum uforsynet El, vand eller afløb.

Hvis du kun har behov for et enkelt toilet fylder den mest kompakte udgave af forbrændingstoilettet (vandfri) mindre end en kvadratmeter, og kravene til toiletrummet er kun et skorstenshul, samt at toilettet har adgang til at suge den fornødne luft til forbrændingen.
For husstande med rigelig f.eks vindmølle overskuds El kan tilbydes en El-komposteringsmodel.

Hvis husstanden har behov for flere toiletkummer, har de større udgaver (se billedet) en separat fyrkedel og mellemtank, som suger black & grey water til sig fra de tilsluttede toiletkummer samt fra håndvaske og brusebad.

HVORDAN FUNGERER DET
Affald, vand og papir kværnes ind i fyrkedlen, hvor vandindholdet fordamper, og faststoffet brændes af med det ønskede brændstof f.eks naturgas, flaskegas, diesel efter eget valg (arbejder pt på bioethanol og brint modeller).
Arbejdsprocessen tændes og reguleres elektrisk med 'off-grid' akkumulatordrift (f.eks solcelleladet bilbatteri) eller på El-nettet.
Den stabile og velgennemprøvede teknik, er med sit robuste design og mange års afprøvning udviklet til at hindre vandbåret smitte i katastrofe og nødhjælpslejre, men finder også brug overalt fra arktiske egne til øde ørken-, bjerg- og naturområder, hvor kloakering eller forsvarlig spildevandsbehandling hindres af utilgængelighed og terræn.

Du er altid velkommen til at rekvirere uddybende materiale samt specifikationer til bestilling via helge@ecoinventive.dk

Venlig hilsen
Helge Stautz

Spørgsmål / svar

Lars Lyhne | man, 09/02/2013 - 16:11

Hvis ikke I har behov for el-nettet, hvorfor er der så ledninger?

Helge Stautz | man, 09/02/2013 - 17:03

Hej Lars,
Forbrændingsprocessen tændes med et solcelleopladet 12V batteri,
eller hvis det foretrækkes; via elnettet hvis du installerer det hjemme,
men fordelen er at det kan benyttes helt off-grid hvor der ikke er kloak og el til rådighed.
Mvh Helge

Intet profilbillede
Claus Nimber | tir, 10/01/2013 - 21:13

Hej det ser bare godt ud. hvad koster det. et der kan trække en famillie på 4.

Mvh Claus

Helge Stautz | søn, 10/13/2013 - 21:10

Hej Claus
Ja gå ind på websiden
ecoinventive.dk
hvor du under "Produkter" kan se de forskellige modeller,
Klik på "Kontakt os" linket hvor du udfylder forespørgslen om hvilken model der passer bedst, og som du ønsker yderligere information om.
Mvh Helge

Intet profilbillede
Claus Nimber | tir, 10/01/2013 - 21:16

UPS og nogle mål på det. jeg er i gang med noget der heder space hauos

Intet profilbillede
Katrine Rankenberg Frey | tir, 09/03/2013 - 11:24

Det lyder super-spændende! Vi vil bygge et off-grid hus og har overvejet muldtoilet. Men det her lyder da måske også som en god løsning.
Vil I ikke fortælle mere om mekanismerne i det?
Brænder det helt til aske - som man så kan bruge som gødning?

Helge Stautz | tir, 09/03/2013 - 17:16

Fuldstændigt korrekt Katrine!
Forbrændingstoilettet er en god løsning når man er off-grid uden kloak og El.
I forhold til at benytte formuldning skal I Ikke
- finde plads til formuldningsbeholderen med tilstrækkeligt volumen
- separere fludierne fra eller sikre mod nedsivning til vandårer eller brønde
- transportere affaldet ud i beholderen løbende, samt tømme beholderen i ny og næ
- sikre at temperaturen ikke falder for meget i vintersæsonnen så formuldningen går i stå.

Forbrændingstoilettet reducerer alt organisk materiale til steril aske.
Asken som består af de tilbageværende mineralske bestanddele fylder ikke meget,
så der er relativt sjældent behov for at tømme asken ud og
de rene mineraler kan sendes tilbage i kredsløbet uden belastning af miljøet.

Afhængigt af antal toiletbesøg fylder asken sjældent mere end en kop om måneden.
Hvis i kun har behov for et enkelt toilet fylder den mest kompakte udgave af forbrændingstoilettet under en kvadratmeter og fordringen til det lille hus er kun et hul til skorstenen og at det kan suge luft ind til forbrændingen.
Hvis i har behov for flere toiletkummer har de større udgaver (se billedet) en separat fyrkeddel og mellemtank som suger black & grey water til sig fra de tilsluttede toiletkummer samt fra håndvask og brusebad.

Affald, vædske og papir kværnes ind i fyrkedlen hvor vandindholdet fordamper og faststoffet brændes af med det ønskede brændstof; biogas, biodiesel efter eget valg (arbejder pt på bioethanol og brint modeller).
Arbejdsprocessen startes og reguleres elektrisk med off-grid akkumulatordrift eller på El-net efter valg.

I er altid velkomne til at rekvirere uddybende materiale og lægge bestilling ind via Kontakt linket.
Venlig hilsen
Helge

Intet profilbillede
Kristine Bjerre | man, 03/27/2017 - 18:16

Siden ecoinventive.dk ser ikke ud til at være i brug. Er dette projekt nedlagt eller er det stadig muligt at købe forbrændingstoilet?
V.h. Kristine

Sider