Kort fortalt

Et sted og et multidimensionelt koncept der integrerer moderne videnskab, menneskehedens samlede visdom og de fleste kunstarter.

Projektet

Formålet er at skabe samhørighed mellem mennesker, samt mellem mennesker og naturen.

Den Magiske Have er et sted hvor de forskellige virkelighedsplaner mødes. Et mikro-kosmos, en "moderne kirke", en moderne Gralsborg. Det består af kunstneriske kreative bygningskonstruktioner i symbiose med et rigt øko-naturmiljø. Stedet er sammenvævet med skulpturer og billedkunst med et righoldigt og meningsfuldt indhold og symbolik. “State of the art” audiovisulle installationer er med til at formidle oplysende historier, værdifuld information og give besøgende og brugere en bred vifte af oplevelser. Den er en manifestation af det nye paradigme (verdensbillede) og er naturligvis CO2 neutralt drevet af solenergi, vindenergi, jordvarme og æternol. Det er bygget af naturvenlige materialer så økologisk som muligt.

Den Magiske Have fungerer som et mødested for kreative oplevelser, et lærings-, oplevelses- og uddannelsessted og samtidig en moderne mysterieskole. Indholdet spænder lige fra hvordan man bygger et bæredygtigt samfund, til at give indsigt i spektret fra kvantefysik over moderne transpersonlig bevidsthedsforskning til spirituel mystik.

Ghandi sagde: Be the change you want to see in the world. Hovedproblemet i vores tid synes at være hvad vi gør ved den aggression, grådighed og uvidenhed der er i mennesket. Den Magiske Have hjælper med til at bringe mennesket i balance med sig selv og naturen. Pointen er at når mennesker er i balance med sig selv lever det spontant bæredygtigt.

Spirituelle lærere i alle tidsaldre ser ud til at være enige om, at stræben efter materialle mål, i sig selv og for deres egen skyld, ikke kan bringe os tilfredsstillelse, lykke og indre fred. Den hurtigt eskalerende globale krise, den moralske forringelse og den voksende utilfredshed, der ledsager den øgede materielle velstand i de industrialiserede samfund bærer vidnesbyrd om sandheden i denne gamle visdom. I mystikkens litteratur ser der ud til at være generel enighed om at kuren mod den eksistentielle misère, der plager verden, er at vende sig indad, se efter svarene i vores egen psyke og gennemgå en dyb psykospirituel forvandling. Hvilke forandringer er da nødvendige?
Et meget klart svar på dette spørgsmål findes i det berømte tibetanske Livshjul der afbilder kredsløbet af liv, død og reinkarnation. Hjulet der holdes i et fast greb af den rædselsvækkende Dødens Herre er opdelt i seks afsnit der repræsenterer de forskellige riger eller verdener hvor vi kan blive født. Inden i hjulet er der to koncentriske cirkler. Den ydre cirkel viser den opadstigende og den nedadstigende vej, som sjælene rejser. Den indre cirkel indeholder tre dyr, et svin, en slange og en hane.
Dyrene i hjulets centrum repræsentere de tre ”gifte” eller kræfter der ifølge buddhismens lære er ansvarlige for al lidelse i vores liv. Svinet symboliserer uvidenhed om virkeligheden og vores egen natur, slangen står for vrede og aggression, og hanen afbilder begær og lyst, der fører til tilknytning. Vores livs kvalitet og vores evne til at håndtere livets udfordringer afhænger af hvordan vi er i stand til at forvandle disse kræfter.

Spørgsmål / svar