Kort fortalt

Projektet styrker den danske havvindmøllebranche via nationale aktiviteter og bygger videre på succesfulde aktørers erfaring.

Projektet

Med initiativet ”den grønne offshore klynge” er målet at sikre virksomhedernes fortsatte konkurrencedygtighed i den globale konkurrence. Projektet henvender sig til alle virksomheder og aktører såsom studerende, forskere, beslutningstagere og medarbejdere i virksomheder og i det offentlige, der beskæftiger sig med havvindmøller. Ambitionen er i fællesskab at videreudvikle branchens styrkepositioner således at omkostningerne for elektricitet produceret i havvindmølleparker reduceres markant de kommende år.

Gennem involvering af alle aktører videreudvikles og styrkes Danmarks særlige og værdifulde viden og kompetencer inden for havvindmøller, hvilket både fastholder mange typer arbejdspladser og skaber yderlig grobund for at eksportere både færdigproducerede vindmøller samt rådgivning og koordinering og styring af projekter i nær og fjern.
Det andet hovedformål med etableringen bag ”den grønne offshore klynge” er at samle alle aktører, der arbejder i værdikæden med grønne offshore-aktiviteter uanset hvilken region virksomheden eller organisationen befinder sig i. Derfor bidrager den nationale interesse- og brancheorganisation Vindmølleindustrien også markant i initiativet, hvor over 260 medlemmer allerede i dag deltager i arrangementer og samarbejder, der udvikler og forbedrer de enkelte virksomheders forretning og udvikler nye løsninger.

Små- og mellemstore virksomheder kan få midler til udviklingsprojekter
Den bæredygtig omstilling kan accelereres gennem de muligheder danske virksomheder har for at søge midler til udviklingsprojekter igennem danske og europæiske fonde, hvilet organisationerne bag projektet ”den grønne klynge” sætter spotlight på. Generelt er danske virksomheder sjældent opmærksomme på de mange muligheder, der er for at opnå økonomisk støtte til udviklingsprojekter, der gavner den enkelte virksomheds konkurrenceevne og samtidig højner kompetenceniveauet i Danmark.
Det gælder såvel i offshore-industrien som i mange andre brancher.

Sideløbende med projektets andre aktiviteter yder Offshoreenegy.dk vejledning i hvilke fonde, der er relevante for den enkelte virksomhed og yder rådgivning omkring ansøgningen og ansøgningsprocessen, der kan opleves som uoverkommelige for virksomhederne, hvor den daglige drift har førsteprioritet. Her handler det om at vise mod til og give ansvaret til virksomhedens idémagere og strategiske tænkende medarbejdere, der kan visualisere og sætte ord på hvilke løsninger fremtidens kunder efterspørger. Ved at gøre dette kan virksomhederne trække mange danske og europæiske midler hjem, som vil accelerere innovative udviklings- og samarbejdsprojekter.

Vækst i bæredygtig vindenergi - hæv ambitionsniveaet i fællesskab og opbyg tillid til landsmænd
Projektets parter vil være med til at håndtere den vækst, som industrien vil opleve som resultat af en øget efterspørgsel nationalt og internationalt. For at få succes skal industriens parter opbygge mere tillid til hinanden for at indgå flere dynamiske og smidige samarbejdsrelationer omkring fx udviklingsprojekter, effektive og optimerede produktionsmetoder og innovative serviceydelser og totalløsninger. Ved at udfordre hinanden og indgå samarbejder på tværs af regioner og faggrænser findes nye løsninger, der reducerer prisen for vindenergi produceret på havet. Både de små og de store, radikale innovationer er med til at omstille det nuværende samfund til et bæredygtigt samfund.

Ved det intense fokus på forskellige aktiviteter, netværksdannelse, videndeling og facilitering af udviklingsprojekter bidrager projektet ”den grønne offshore klynge” til den bæredygtige omstilling ved at udvikle løsninger, der reducerer omkostningerne og prisen for elektricitet produceret i havvindmølleparker markant de kommende år.