Kort fortalt

Fra august 2014 uddanner vi fremtidens borgere til at møde det 21. århundredes udfordringer med kreativitet, dristighed og dynamik.

Projektet

Omstillingen til et bæredygtigt samfund kræver borgere, der har mod på hele tiden at lære nyt, skabe selv og tage vare på sig selv og planeten. Den Grønne Friskole bevarer og videreudvikler børns naturlige nysgerrighed og foretagsomhed via undervisning, der vægter projekter, opdagelse og samarbejde. Fra børnehaveklasse til niende giver vi børn redskaber til at begå sig dynamisk og respektfuldt i det sociale, til at udforske og beskrive verden, til at analysere problemstillinger, og til at reparere, programmere, transformere og på alle måder påvirke deres virkelighed.

Den Grønne Friskole skal ligge på Amager, der engang fungerede som hele Københavns grøntsagshave, men efterfølgende er blevet til industri- og giftgrunde. For os er Amager det perfekte sted at starte processen med at genetablere jordens naturlige balance!

Den Grønne Friskole låner de bedste initiativer fra de pædagogiske retninger, der i det 20. århundredes løb har bevist deres værd. Vi vægter samtalen og livsberigende kommunikation til læring og til styrkelse af gensidig respekt og omsorg mellem elever og lærere. Vi vægter de kunstneriske og musiske fag, fordi de mangfoldiggør kommunikationsmuligheder, og nærer samarbejde og kreativitet. Vi vægter at invitere et bredt netværk af lokale samarbejdspartnere til løbende inspiration og undervisning.

Vi bruger værkstedstimer og undervisning i nye og gamle håndværk til at engagere eleverne og give dem praktiske og reelle færdigheder, kombineret med analytisk og intellektuel faglighed. Vi bruger projekter og naturvidenskabelig udforskning som afsæt til undervisning i de basale færdigheder som dansk og regning, fordi faglighed altid indskriver sig i en aktiv og skabende sammenhæng. Vi opløser klasseværelsets vægge og går ud i naturens og byens rum for at børnene kan føle sig selvsikre, selvstændige og proaktive dér.

Den Grønne Friskole bygges og drives efter bæredygtige principper. Vi ønsker at skabe en varig forandring på den grund, som skolen skal ligge på. Derfor vægter vi højt at oprense jorden, f.x. ved at bruge planter til oprensning, såkaldt phyto-oprensning. Vi benytter os af rådgivning fra erfarne anlægsgartnere og arkitekter for at implementere bæredygtighed fra grunden.

Elever og lærere på Den Grønne Friskole, samt forældre og andre samarbejdspartnere, indgår i en levende, dynamisk proces, hvori omstilling er en tryg og velkendt konstant; et gode og en inspirationskilde. Arbejdet med fremadrettede, bæredygtige og kreative løsninger bliver en del af hverdagen; ikke det vi belaver os på at gå i møde med frygt eller modstand, men bare det vi gør.

Spørgsmål / svar

Intet profilbillede
Anker Toklum | tor, 08/22/2013 - 19:01

Hvordan forholder skolen sig konkret til bæredygtig økonomi? ( væk fra den dominnerende uregulerede Kasino økonomi der er altødelæggende for natur, dyr og mensker i verdensamfundet )

Intet profilbillede
Karen MacLean | fre, 08/23/2013 - 15:51

Kære Anker,

Konkret arbejder vi lige nu med meget enkle tiltag; dem vi selv har forstand på. vi arbejder med et højt niveau af genbrug; pap, papir, plastik, oprensning af det grå vand etc. Vi ved endnu ikke om vi skal bygge fra grunden eller ombygge noget eksisterende, men under alle omstændigheder skal energien komme fra renewable sources i så høj grad som muligt. I skolehaverne vil vi dyrke meget af det vi skal bruge til skolekøkken, og købe resten fra lokale økologiske eller biodynamiske landmænd.

Vi arbejder sammen med folk, der kan lære os mere om bæredygtig økonomi og hvordan den implementeres i forhold til en skole, og den vidensstrøm og udvikling ønsker vi skal være konstant, så vi ikke en dag sætter os ned og siger, nu har vi gjort det så godt vi kan, nu behøver vi ikke mere.

Den vigtigste pointe angående bæredygtig økonomi er dog, at alle disse tiltag vil involvere børnene, både konkret, i at de skal være med til at sortere pap, dyrke jorden uden gift mm, men også ved at meget af det, vi lærer og udforsker i timerne, handler om bæredygtighed. arbejdet i skolehaven, besøg hos de landmænd vi samarbejder med, anlægning af et system til det grå vand, phytoremediering af dele af grunden; alt dette skal involvere børnene. Dagligdagen kommer i høj grad til at blive præget af disse handlinger (som for mange af os der er opvokset i den gl. økonomi anser for ekstra anstrengelser, mentalt og praktisk) så de for børnene vil være baseline.