Kort fortalt

At energioptimere handler ikke kun om store projekter, men om at tænke sig om, bruge den grønne fornuft og udnytte de muligheder der er.

Projektet

LINAK har i mange år arbejdet på at reducere virksomhedens energiforbrug. Siden 2009 har vi reduceret vores el-forbrug med ca. 24 % pr. produceret enhed og vores gasforbrug med ca. 35 % på processiden og ca. 10 % på komfortsiden.
Hos LINAK har vi erfaret, at energioptimeringer ikke kun handler om store investeringer, komplicerede projekter og lange tilbagebetalingstider. Det handler også om at udnytte de chancer, der byder sig når f.eks. et gasfyr slides op, eller blot ved at gå en tur i virksomheden efter arbejdstid, for at registrere standby forbruget. LINAK er en grøn virksomhed, hvor bæredygtighed er en naturlig del af den daglige arbejdsgang; både hos ledelsen og den enkelte medarbejder.
I 2011 byggede vi en solcellepark med 500 m2 solcellepaneler. Alle samme placeret på trackere, så de følger solens bevægelse hen over himlen. LINAKs solcellepark er et teknologisk showroom for vores egne produkter og løsninger og for en grøn vilje. Solcellerne er ikke en god forretning for LINAK i forhold til tilbagebetalingstid, men har i stedet virket som branding af virksomhedens grønne profil og vores produkter. Parken har samtidig givet os mulighed for at udvikle og optimere disse produkter, til fordel for vores kunder. Og vi ved, at det virker. LINAKs solcellepark leverer ca. 20 % mere energi, end et tilsvarende anlæg uden trackere ville have gjort.
Vores solcellepark har givet et stort plus på LINAKs grønne image. Den fanger de flestes interesse – både forretningsmæssigt men også på andre områder. Skoler, foreninger og private har hørt om eller set anlægget og vil gerne vide mere . Til vores glæde, vil de der laver aftaler om at komme forbi, også gerne høre om alle de andre ting vi gør på LINAK, for at minimere vores energiforbrug.
En af de organisationer LINAK får mange henvendelser fra er ProjectZero, idet vi deltager i ZeroCompany ordningen. Netværket anvendes til at give og modtage inspiration til nye energitiltag samt holde sig opdateret på nye teknologier, muligheder og trends. LINAK støtter samtidig op om Sønderborg Kommunes og ProjectZeros vision om at være CO2-neutrale i 2029.
LINAK producerer lineære aktuatorsystemer og er en familieejet virksomhed med ca. 1600 ansatte verden over. Hovedkontoret er på ca. 38.000 m2 og ligger i Guderup på Als, hvor ca. 900 medarbejdere har deres daglige gang med både udvikling og produktion.