Kort fortalt

Andelsboligforeningen Baungaard har stor succes med deres egen delelbilsordning

Projektet

Andelsboligforeningen Baungaard med 5 lejligheder har haft egen delebil siden 1985. I 2011 udvidede vi konceptet, så vi i dag har 1 delebil og 2 deleelcykler. Hvis delebilsforeningen Lets`go opretter en afdeling i Vejle vil vi overveje også at være med her, så vi får adgang til delebiler i mange af Danmarks byer.
Formål: at den der har et transportbehov tager et bevidst valg og hver gang overvejer den mest miljøvenlige løsning og for at fremme cyklisme og folkesundhed.

Boligforeningen køber bilen, som står i en carport. Nøglen til bilen ligger i vores udhus. I fordøren ligger der en kørebog og vi kan booke bilen via en Google kalender. Opgaver med rengøring, regnskab, og vedligehold er fordelt på brugerne. Engang i mellem tager vi en snak om standarden for aflevering efter brug, men vi gør ikke bilen rent hver gang vi har kørt en tur.

Alle udgifter ligger på kørslen og er i øjeblikket 3,5 kr. pr. km. Hvis man kører under 10 km koster det mindst 35 kr. for at sætte en hæmmer på de korte ture. Hvis man er ansvarlig for skader på bilen betaler man halvdelen af selvrisikoen. Vi har ingen problemer haft med forsikringer og transporthjælp fordi vi er flere ejere og vi har ikke erfaring for at driften af vores delebil skulle være dyrere end andre folks private biler. Man kan ikke bruge bilen til daglig transport til og fra arbejde. Der skal køres ca. 1500 km om måneden i bilen for at prisen holder. Det fordrer, at der ikke er for mange i boligforeningen, der har egen bil udover delebilen. Derfor udvidede vi med 2 elcykler i 2011.

Det gjorde det muligt for et par, der havde 12 - 14 km på arbejde hver dag fortsat at klare sig uden privat bil. De har forret på elcyklerne om dagen, men vi andre kan booke dem aften og weekend. Det er skønt at kunne køre hjem fra et sent aftenmøde på en elcykel!!

Elcyklerne passes af de to, der kører mest på cyklerne. Der betales 1 kr. pr. km og det håber vi er nok til reparation og opsparing til nye batterier. Elcyklerne er dyrere i drift end almindelige cykler. Flere punkteringer og i det hele taget lidt mere der kan gå i stykker også på grund af øget fart.
Vi har cyklerne stående indendørs her ligger der en km bog på samme måde som i bilen.

Mange i vores boligforening kan holde transportudgifter til bil omkring 500 kr.

Sådan en deleordninger omkring bil og elcykler vil en hver parcelhusvej, boligblok eller bare en opgang meget let kunne etablere. Vores erfaring er at alle kommer i bedre form, får mere lys og luft og sparer rigtig mange penge.
Vi har altid en bil eller elcykel, når vi har brug for det. Skulle behovene falde på samme tidspunkt, snakker vi os frem til den bedste løsning.