Kort fortalt

Dansk Returtekstil vil være det lettilgængelige indsamlingssystem for danskernes aflagte tøj og boligtekstiler.

Projektet

Mode- og tekstilbranchen er en af de mest forurenede på verdensplan. Med et højt ressourceforbrug og høje spildprocenter på materialesiden står branchen over for en kæmpe udfordring i forhold til den miljøpåvirkning, der risikerer at stige i takt med vores stadigt stigende tøjforbrug.

Indsamlingssystemet Dansk Returstekstil er en af Danish Fashion Institutes langsigtede projektinvesteringer, der skal få danskerne til at blive bedre på at se tøjets egentlige værdi og aflevere tøj og boligtekstiler til indsamlingssystemer og -organisationer for genbrug og genanvendelse.

Hvert år konsumerer vi danskere omkring 16 kg tøj pr. person, hvilket gør os til den største tøjkonsument i Norden. Undersøgelser viser, at gennemsnitsforbrugeren inden for det seneste år ikke har anvendt en tredjedel af sit tøj, og at 80 procent alt det tøj, vi kasserer, har hele 75 procent af sin levetid tilbage. Alligevel – på trods af tekstilernes høje værdi - bliver kun ca. 45 procent af danskernes aflagte tøj og boligtekstiler i dag indsamlet til genbrug.

Der findes derfor et stort potentiale for øget indsamling. Det skal udnyttes gennem Dansk Returtekstil, der vil være et nemt og effektivt system for tilbagetagningsordninger af tøj og andre aflagte boligtekstiler. Et fintmasket indsamlingssystem i stil med flaskesystemet, som er nemt for borgerne, hvor alt aflagt tøj og boligtekstil, også de hullede strømper, skal sikre, at tøj i højere grad går til genbrug og genanvendelse. Som en positiv bivirkning vil der i forbindelse med sorteringsfaciliteter og lignende skabes en række grønne job.

Dansk Returtekstil vil dermed bidrage til ressourceeffektivisering og mindske miljøbelastningen af mode- og tekstilbranchen gennem at sikre, at affaldshierarkiet i højere grad følges. Med andre ord skal det sikres, at det tøj og de tekstiler, der kan genbruges bliver genbrugt, og at øvrige materialer på andre måder genanvendes i ny produktion. Det vil på sigt kunne være med til at mindske den intensive miljøbelastning, vi ser i dagens produktionen af nye materialer, da flere materialer vil blive genanvendt.

Ressource-optimeringen vil konkret kunne måles gennem øgede indsamlingsmængder, øget genbrug og genanvendelse, samt transparens for hvor aflagt tøj og boligtekstiler bringes hen efter indsamling.
Dansk Returtekstil være et system bygget på samarbejde mellem kommuner, mode- og tekstilbranchen, velgørenhedsorganisationer samt andre relevante aktører.