Kort fortalt

Vi etablerer Danmarks PT største fælles solcelleanlæg, hvor en boligforening forsyner ialt 184 lejemål med solstrøm fra et stort fællesanlæg

Projektet

Vi etablerer et 553kW solcelleanlæg på jorden i nærheden af de 184 lejemål, boligforeningen bliver ejer af anlægget og sælger så strømmen til deres lejere til en pris der ligger ca 15% under markedsprisen (2013)
i lejlighederne måles den enkelte lejers strømforbrug via bi-målere.
Boligforeningen har renoveret en del boligblokke samt fjernet et par ejendomme , det frit lagte areal (ca 12.000 m2) anvendes til solcelleanlægget, arealet der anvendes kan ikke umiddelbart anvendes til andet end brak område, derfor valgt de at placere anlægget på jorden.
beslutningen og dette anlæg blev enstemmigt vedtaget af lejerne.
Lovgivningen giver nu tilladelse til denne form for fælles drift af energianlæg og jeg mener at dette potentiale bør udnyttes i langt højere grad, så vi får de store boligforeninger motiveret til at gå imod en omstilling til det bæredygtige samfund.