Kort fortalt

Dagslysstyret LED-belysning reducerer energiforbruget i klasseværelset med 49%, giver bedre indeklima større koncentrationsevne hos elever.

Projektet

Forskning har vist, at gode indeklimaforhold og herunder lysforhold kan være med til at forbedre elevernes koncentrationsevne og dermed sikre dem et større udbytte af undervisningen. Samtidig kan brugen af LED-lamper reducere energiforbruget på skoler betydeligt.

I efterårsferien 2011 installerede fem partnere i energirenoveringsprojektet Plan C (Københavns Kommune, COWI, Philips, Schneider Electric, DTU Byg) ny belysning i et klasselokale på Grøndalsvængets Skole.

Formålet med projektet var at undersøge, hvordan den nye belysning påvirker energiforbruget og elevernes trivsel sammenlignet med traditionel belysning.

I forsøget har man sammenlignet tre belysningsløsninger i tre klasselokaler. Målingerne af energiforbruget i de tre lokaler har påvist en reduktion i energiforbrug i lokalet med lysstyring på 49 %.

Den nye belysning har givet ro og fokus hos eleverne, når der anvendes smartboard. Det skyldes formentlig dæmpet lys og brug af individuelle bordlamper. Elever og lærere har opnået en mere aktiv brug af lyset - såvel kunstigt lys som dagslys. Den nye belysning har forbedret både indeklima og trivsel, blandt andet ved at reducere støj.

Resultater er en økonomisk rentabel løsning, som kan gentages på andre folkeskoler.

De fem involverede partnere i projektet er: Københavns Kommune, COWI, Schneider Electric, Philips, Gate 21 og DTU.

For mere information om projektet kontakt enten:
Gate 21s projektleder Per Boesgaard på 31 15 62 53
Udviklingskonsulent i Københavns Kommune Signe Bang Korsnes på 26 21 80 46.
Kommunikationskonsulent Signe Munch-Pedersen på 30 27 58 78.