Kort fortalt

På Danmarks heder udgør dødt lyng et problem for både miljø, klima og natur. Kan lyng bruges i landbruget som strøelse og gødning?

Projektet

I Danmark er der omkring 80.000 ha hedeareal i alt. 25 % af disse, eller godt 20.000 ha af er lyngheder, som har behov for pleje. Årligt deponeres der 11 kg kvælstof pr. hektar (ca. to fodboldbaner). Det er næringsstof, som er nødvendigt at fjerne, hvis lyngen på sigt skal overleve. Afgræsning alene fjerner kun 10 %. Den hidtil mest anvendte plejemetode til hedearealer har derfor været afbrænding for at fjerne de ophobede, uønskede næringsstoffer og derved skabe grobund for vækst af ny lyng.

Projektets formål er at finde alternativer/supplement til husdyrgødning og halm, og samtidig fjerne næringsstofoverskud fra lynghederne. Næringsstoffer, energi og træstof fra lyngheden anvendes som ressource i det økologiske kvæghold, slagtesvineproduktion og hønsehold. Og samtidig fjernes fra hederne, hvor de udgør en forurening og forhindrer lyngen i at overleve.

Det er oplagt at afprøve om der igen kan etableres en symbiose imellem landbruget og lynghederne til gensidig gavn. Der kan være et stort potentiale i at udnytte lyng og førne som strøelse, dræning og rodemateriale i den økologiske husdyrproduktion og efterfølgende som næringsstoffer på dyrkningsjorden.