Kort fortalt

Projektets vision er at give eleverne et personligt ejerskab til cyklen ved at gøre cyklisme til et fagligt tema i folkeskolen.

Projektet

Idéen i projektet er at udvikle et koncept for, hvordan elever i 6. klasse i et forløb på i alt tre uger bruger cyklen som tema for tværfagligt arbejde i fagene historie, dansk, matematik, natur & teknik, hjemkundskab, design/sløjd og idræt. Nøgleordene er samarbejde og innovation. Undervisningen foregår dels som teori, dels i værksteder, og den overordnede vision er at skabe fremtidens cyklister gennem et personligt ejerskab til cyklen.

De første to uger bliver cyklen inddraget i næsten alle fag, og eleverne lærer også at vedligeholde deres egne cykler. I den tredje uge er der udviklet 3 projektforløb:

•I det ene skal eleverne bygge deres egen cykel, men de skal tænke ud af boksen: Cyklen må ikke ligne en almindelig cykel, og de skal bruge materialer fra brugte cykler, barnevogne, skateboards, ski og lignende. Det tvinger eleverne til at se nye muligheder.
•Det andet handler om cykel og kost, hvor eleverne skal udarbejde sunde kostplaner for børn på deres egen alder, selv kunne lave maden, samt udarbejde en præsentation for at kunne overbevise deres kammerater om, hvorfor det er en god idé at spise sundt.
•Det tredje forløb handler om cykel og motion, hvor eleverne skal undersøge bevægelsesmulighederne på cykel, udvikle et motionsprogram for børn på deres egen alder, og de skal udarbejde et præsentation for at kunne overbevise deres kammerater om, hvorfor det er en god idé at motionere, gerne på cyklen.

Der er indlagt et foredrag i forløbet om cykelsport, kost og motion, hvor vi har haft en profesionel cykelrytter og en amatør triatlonrytter, der begge dyrker deres sport på verdensplan, til at komme og fortælle. Det interesserer eleverne overordentlig meget.

Projektet er et konkret og virkelighedsnært bud på, hvordan vi kan udvikle folkeskolen med læring, som fremmer elevernes tekniske interesse og innovationslyst. Vi kan fastholde eleverne som aktive cyklister, og de drenge og piger, som har svært ved at engagere sig i den normale undervisning, bliver tiltrukket af kombinationen af faglighed og praktisk arbejde, hvor det praktiske arbejde vel at mærke er den motiverende drivkraft.

I løbet af foråret og sendommeren 2013 afprøver vi konceptet på Solvangskolen og Lyngholmskolen i Furesø Kommune. Vi kan se af afprøvningen af konceptet, at eleverne er rigtig glade og engagerede. Efter en evaluering revidere vi kompendiet. Resultatet af projektet er en lærervejledning, diverse inspirationsmaterialer og en samling af værktøjskasser.

Det er hensigten, at andre skoler og kommuner kan anvende projektetmaterialet, når vi er færdige med at udvikle det. Undervisningskompendie, liste over hjælpelærere og andet materiale lægges ud på BicycleInnovationlabs hjemmeside og værktøjskasserne stilles på BicycleInnovationsLab, hvorfra skoler og kommuner vil kunne låne dem mod at betale for transport og administration.

Cykelundervisningsprojektet er et samarbejdsprojekt med Furesø Kommune som projektleder i samarbejde med Bicycle Innovation Lab, Aalborg Universitet, Institut for læring og filosofi, www.cykelstalden.dk. Projektet har fået støtte fra Vejdirektoratets Cykelpulje til udvikling af projektet.

Spørgsmål / svar