Kort fortalt

På Espergærde Gymnasium og HF arbejder elever, pedeller og lærere sammen om at forbedre skolens klimaprofil til gavn for klima og økonomi.

Projektet

Gymnasiets klimaudvalg, CO2-udvalget startede i 2009. Hvert år startes med ideer til årets energi- og ressourcebesparende arbejde. Ideerne undersøges, gennemregnes, og tilbagebetalingstiden for projektet beregnes. Som tommelfingerregel gennemføres projekter med en tilbagebetalingstid på under 10 år. Resultaterne er mange: LED-lys i klasseværelser, lyssensorer overalt, nye cirkulationspumper, solceller, regnvand i toiletter, nyt ventilationsanlæg, grønne cykler, varmepumpe til vand o.m.a. Skolens energiforhold bruges i undervisningsforløb og til samarbejde med en græsk partnerskole samt til et specialeprojekt fra DTU. CO2 udvalget har fået midler fra UBU til at formidle vores arbejde til andre skoler og har derfor lavet et roadshow, som er blevet vist for interesserede skoler samt for klimaminister Martin Lidegaard, der i maj besøgte Espergærde Gymnasium og CO2-udvalget som en del af sin tur rundt i klimakommunen Helsingør. CO2-arbejdet er meget inspirerende, dels er der synlige og målbare resultater, dels bygger arbejdet bro mellem elever, pedeller og lærere, og endelig er det en fordel for skolens økonomi, at energi og ressourceforbruget til stadighed effektiviseres. Alle undervisningsinstitutioner kan lave noget tilsvarende - og det er sjovt!

Spørgsmål / svar

Mads Boserup Lauritsen | ons, 09/04/2013 - 16:22

Hvis I på en eller anden måde vil inddrage dyrkning af grøntsager kombineret med opsamling og genanvendelse af regnvand, stiller vi gerne vores kompetencer til rådighed.

Kommer I forbi vores taghave på Nørrebro viser vi gerne rundt for inspiration. Se www.tagtomat.dk for detaljerede billeder.

Vh
Mads