Kort fortalt

CO2-Guide er en webportal og mobilapplikation til energibesparelser og lavere omkostninger hos virksomheder, kommuner og medarbejdere privat

Projektet

Projektpartner:

COWI er en rådgivende klimavirksomhed, der over hele verden arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi under hensyn til miljø og samfund. Mobile Identity har udviklet CO2-Guide for CO2-Guide ApS i samarbejde med COWI. Det er COWIs ønske med CO2-Guide at være med til at udvikle en web- og mobilbaseret e-læringsplatform, som kan tilbydes til egne medarbejdere og som et element i forbindelse med klimastrategiske løsninger.

Udfordringen:

Ledende eksperter inden for CO2-udledning har beregnet, at individer og firmaer i de vestlige lande kan sænke deres energiforbrug og udledningen af CO2 med 10-25 % blot ved at foretage mindre ændringer i hverdagen. Adfærdsregulering på individuelt plan og justeringer i forbindelse med arbejdspladsrelaterede rutiner og beslutninger kan spare samfundet for anselige mængder CO2-udledning – og give store energibesparelser og sparede udgifter for både virksomheder, kommuner og medarbejdere.

Løsningen:

CO2-Guide består af et digitalt læring og interventionsprogram, som understøtter sænkning af CO2-udledning blandt private, firmaer, offentlige instanser og institutioner. Programmet bygger på en automatiseret softwareplatform, som kan benyttes som centralt omdrejningspunkt for implementeringen af en klimastrategi, hvor man gerne vil inddrage medarbejderne i klimaindsatsen.

E-læringen og Interventionsprogrammet udgøres af en webportal med webcommunity og en mobilapplikation. Begge dele understøttes af et kontekstbaseret dialogstyringsprogram, der gør automatiseret, individuel og målrettet kommunikation mulig. Programmet giver brugerne mulighed for at afdække egen klimaviden og -adfærd.

Gennem en individuel brugerprofil kan brugeren over et længere tidsforløb følge med i sin udvikling og få viden og gode råd til at opnå og fastholde bedre klimavaner gennem vedkommende indhold (artikler, video, quizzer mv.) og kommunikation via web, mobil, sms’er og e-mails. Løsningen indbefatter desuden et supervisor- og administratormodul.

CO2-Guide kan tilpasses den enkelte virksomhed, kommune og branche, så platformen kommer til at indgå som en integreret del af en klimastrategi. Formålet er at motivere såvel ledere som medarbejdere på alle niveauer til at bidrage aktivt med gode idéer til klimaoptimeringer og omsætte ny viden på klimaområdet til handling. Det er en fordel for både klimaet, arbejdspladsens og den enkelte medarbejders økonomi.

CO2-Guide bliver testet blandt en række samarbejdspartnere