Kort fortalt

CCN-teknologi neutraliser industrielle CO2-udslip sikkert og rentabelt

Projektet

CCN-teknologien blev blandt andre grønne teknologier opfundet af den finske fysiker dr. Matti Nurmia. Selvom teknologien er sikker, neutraliserer industrielle CO2-udslip og er rentabel pga. sine sideprodukter, har vejen til et større testanlæg været lang. Anlægget er nu under testning og vi ser frem til en fungerende teknologi mod CO2-udslip fra kulkraftværker, affaldsforbrændingsanlæg og andre relevante, tungere industrier.

Læs mere på engelsk i www.cuychainnovation.com.