Kort fortalt

Succesfuld model for hvordan kommuner og erhvervsliv kan samarbejde om grøn vækst og reduktion af drivhusgasser. 116 virksomheder deltager.

Projektet

Siden 1. januar 2011 har det virksomhedsrettede miljøarbejde fået en ny klimadimension for tilsyns- og miljømedarbejderne i kommunerne Allerød, Albertslund, Ballerup, København, Herning, Kolding og Næstved.

De syv kommuner har fundet en model for, hvordan kommuner kan understøtte energibesparelser og grøn vækst i virksomheder. Det har de gjort, fordi en rigtig stor andel af en kommunes CO2-udledning ofte stammer fra erhvervslivet. Se de deltagende virksomheder på www.carbon20.dk

Partnerskabsaftale skaber forpligtende samarbejde
I dag har 116 virksomheder indgået en partnerskabsaftale med projektet Carbon 20. Partnerskabsaftalen forpligter virksomheden til at arbejde på at reducere udledningen af drivhusgasser med 20 procent inden udgangen af 2013.

Til gengæld tilbyder projektet virksomhederne en bred vifte af tilbud, der kan understøtte en virksomheds klimaarbejde, blandt andet en gratis energigennemgang, netværksarrangementer, gratis værktøjer og hjælp til at lave et klimaregnskab.

Wegnerstol-producenten PP Møbler i Allerød planter skov
Et godt eksempel på et nyt samarbejde mellem kommune og virksomhed er PP Møbler i Allerød. PP Møbler, der især er kendt for sin produktion af Wegner-stole, bortauktionerede i 2010 de stole, som virksomheden havde leveret til klimatopmødet COP15 i København. Indtægten fra stolene ønskede direktøren at bruge til at plante skov ved virksomheden. Drømmen blev realiseret, da PP Møbler blev Carbon 20-virksomhed og fik mulighed for at drøfte klimaambitionerne med Allerød Kommune.

Samarbejdet, der også omfatter forsyningen Allerød Rudersdal, har i dag resulteret i en ny skov, nye søer, en kælkebakke til børnene og en stor solid buffer mod fremtidige oversvømmelser som følge af ”monsterregn”. Skoven vil optage 40 tons CO2 hvert år og hjælper virksomheden på vej mod at blive CO2-neutral. Resten nås ved energibesparelser og fyring med affaldstræ fra produktionen.

Energigennemgange er et hit
Carbon 20 arbejder for at få flere virksomheder til at realisere deres energibesparelser gennem øget adgang til rådgivning. Især tilbuddet om en gratis energigennemgang, gennemført af projektets tilknyttede energirådgivere, har vist sig at være populær.

Mange virksomheder har travlt med at holde skruen i vandet og har ofte hverken tid eller ressourcer til selv at gå i gang med klimaarbejdet. Virksomhederne er derfor glade for Carbon 20’s tilbud om gratis energigennemgang, der oftest viser et besparelsespotentiale på mellem 10-20 procent per virksomhed.

20 projekter om klimainnovation
Carbon 20 tilbyder også 20 virksomheder at arbejde med klimainnovationsprojekter i samarbejde med Aalborg Universitet. Projekterne spænder over emner som leverandørstyring, medarbejderinddragelse, ressourcegenanvendelse og klimamad. Kommunen formidler kontakten mellem virksomheder og universitetet, og får på den måde bragt højt specialiseret viden ud i virksomhederne.

Kommunen får ny rolle som sparringspartner og facilitator
Carbon 20 -projektet lærer de lokale miljøtilsynsmedarbejdere, hvordan de kan hjælpe virksomhederne i gang med klimaarbejdet ved at lægge myndighedskasketten til side og påtage sig rollen som sparringspartner og facilitator. Samarbejdsmodellen har givet kommunerne et konkret redskab og en værdifuld erfaring, som de kan bruge, når det gælder klimaindsatsen hos virksomhederne.

Samarbejdet SKAL fortsætte
Det er midler fra EU's Life+ program, der har gjort det muligt for kommunerne at afsætte tid til at videreudvikle medarbejdernes kompetencer indenfor klima- og energi, tage på ekstra virksomhedsbesøg og afholde lokale netværksarrangementer for Carbon 20-virksomheder. Det er derfor endnu usikkert, i hvilket omfang de syv kommuner bliver i stand til at fortsætte det virksomhedsrettede klimaarbejde efter projektets afslutning. Allerød Kommunes Miljøchef Niels Erik von Freiesleben er dog ikke i tvivl om, at projektet har skabt et langsigtet samarbejde med erhvervslivet, der er givtigt både for klimamål og for den lokale erhvervsudvikling.

OM CARBON 20
Carbon 20 projektet blev skudt i gang den 1. januar 2011 og løber frem til udgangen af 2013. Projektet er støttet af EU Life+, og erfaringerne fra projektet vil derfor blive givet videre til kommuner og erhvervsorganisationer i de øvrige EU lande.

Det er Green Cities-kommunerne: Albertslund, Ballerup, Allerød, København, Herning og
Kolding, der er initiativtagere til projektet, hvori også Næstved Kommune, Aalborg Universitet, DTU, KL,
Gate 21 og Business Kolding er partnere.

Læs mere om Carbon 20 og de værktøjer, der indtil videre er udviklet til brug i kommuner på www.carbon20.dk.

For mere information om projektet og de mange gode virksomhedscases kontakt projektleder Lone Kelstrup i Gate 21 på telefon: 25 21 80 52.