Kort fortalt

Byhøst.dk er et online kort, der gør det let for dig at finde, høste og spise de afgrøder, der vokser i byens offentlige rum

Projektet

Rundt omkring i byens grønne mellemrum findes spiselige vilde afgrøder. Urter, bær, frugter og svampe. Men det er de færreste der ved, hvad de kan bruge og hvordan. Byhøst.dk er en forening og et online kort som gør det let for borgere i byen at plukke og spise det vildtvoksende frugt og grønt, som byens offentlige rum tilbyder.

På Byhøst.dk kan brugere finde og dele steder med vilde afgrøder i offentlige rum. Samtidig arbejder vi på at inspirere og klæde vores brugere på til selv at tage ud og samle som et alternativ til æblerne fra supermarkedet. Det gør vi ved at dele opskrifter, tips og husgeråd med vores brugere og vejlede dem gennem oplevelser i naturen. På den måde gør vi vild mad-høst tilgængelig for den enkelte.

Byhøst.dk har været med til at grundlægge fagnetværket Vild Mad Netværk og forbinder i det daglige forskellige faggrupper som naturvejledere og kokke med nye målgrupper. Herudover har Byhøst.dk arbejdet med en lang række aktører som eksempelvis Madkulturen, Miljøpunkter, urbane haver og Meyer Gruppen, ligesom større organisationer som Wonderful Copenhagen, LIFE Science og Region Hovedstaden. På den måde er Byhøst.dk med til at skabe en større bevægelse omkring den vilde mad.