Kort fortalt

Økologi og stordrift går hånd i hånd i på Bremerholms ægproduktion, hvor god dyrevelfærd sikres i samspil med mange høns i stalden.

Projektet

Gården Bremerholm ligger i Gistrup, 10 kilometer syd for Aalborg, og drives af landmanden Jørgen Nødgaard Hansen og hans kone Ane. I 2004 valgte Jørgen og Ane at bygge et hønsehus til 12.000 høner, som gav dem muligheden for at blive fuldtidslandmænd.

"Hvis man skal overleve i landbruget, så tror jeg, at man som landmand skal gøre noget nyt og
anderledes", mener Jørgen. Således var valget helt klart for Jørgen og Ane, at det skulle være økologiske høner, da det er meget vigtigt og mest naturligt for dem, at hønerne kan komme ud og få frisk luft og motion.

I 2014 udvidede Jørgen og Ane med etagesystemer i stalden og har nu 18.000 økologiske høner. ”Jeg har god velfærd i min stald, og der er mange der er imponerede over, hvor godt det går. Vi har en god ydelse, hønsene har fjer på, og dødeligheden er meget lav,” siger Jørgen Nødgaard Hansen.

På de tilhørende marker dyrker Jørgen deres økologiske grovfoder til hønerne, som består af byg og ærter, der ensileres samt frø, hvede, byg og rug. Største delen af markerne dyrkes økologisk, kun en lille andel er fortsat konventionelt, men inden længe har Jørgen omlagt alt til økologi.

Jørgen og Ane nyder deres arbejde med økologiske høner, fordi udviklingen går hurtigt og der forskes hele tiden i nye tiltag, der gør, at forholdene for dyrene forbedres. Hønernes trivsel er meget vigtig for Jørgen og Ane, som sætter stor pris på at se, når hønerne en sommerdag nyder livet i hønsegården med sandbad og roden i jorden.