Kort fortalt

Og vi mener det alvorligt. Adskillige projekter er allerede sat i værk i omstillingen af bygge- og anlægsbranchen på Bornholm.

Projektet

Den bornholmske bygge- og anlægsklynge har skabt fundamentet for projektet ’Udvikling Grønt byggeri og spin-off’ på Bornholm og har blandt andet efterspurgt det tværfaglige uddannelsesforløb ’Grøn håndværker’, der bliver udbudt på Campus Bornholm.

2 + 2 er 5. Det er den simple filosofi bag den bornholmske bygge- og anlægsklynge. Fælles udfordringer løses bedst ved fælles løsninger. Og senest har klyngen været centrum for et udviklingsforløb omkring licitationer og udbud.

Gennem nogle år har en række håndværksmestre, arkitekter, bygningsrådgivere, ingeniører, ejendomsmæglere, uddannelsesinstitutioner, nationale videncentre og regionskommunen arbejdet sammen i bygge- og anlægsklyngen.

For klyngen har Bornholms vision om at blive en 'Bright Green Island' haft stor betydning. Klyngen har blandt andet efterspurgt et tværfagligt efteruddannelsesforløb 'Grøn håndværker', der bliver udbudt på Campus Bornholm - og skabt fundamentet for projektet 'grønt byggeri' på Bornholm. 

Klyngen tager initiativ til fyraftensmøder for at få ny viden og styrke de grønne kompetencer i den bornholmske bygge- og anlægsbranche. De arbejder desuden sammen for at øge mulighederne for mere bæredygtigt byggeri.

Bygge- og anlægsklyngen er et samarbejde mellem Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstadsregionen.

Klyngens vision:
»Vi skal være kendt for at bygge og renovere energi-besparende og bæredygtigt«

Bygge- og anlægsklyngen vil nå visonen ved, at:


• fokusere på at være optimalt efteruddannede


• byggeri, efteruddannelse og uddannelsespladser gør os interessante for den offentlige sektor og for nationale vidensinstitutioner


• bevare bygge- og renoveringsopgaver på bornholmske hænder


• gøre bygge- og anlægsbranchen så attraktiv, at vi altid kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft


• vores arbejde har arkitektonisk kvalitet og holdbarhed


• udnytte konsortie-dannelse, netværk og samarbejde på tværs af virksomheder til større opgaver