Kort fortalt

Beboere, institutioner, skoler og organisationer sår blomster i bydelens bede, og er med til at gøres deres bydel grønnere.

Projektet

Blomstrende By Vesterbro er et lokalt projekt, der involverer en lang række af bydelens beboere, institutionerm væresteder m.fl. Gennem projektet er de med til at sætte præg på deres bydel og oplever, at de med en ret lille indsats kan ændre byrummet og skabe en bydel, der står i fuldt flor.

På grundlovsdag møder alle interesserede op, griber haveredskaber og frø og går ud og sår i en række
af kommunens bede. I år kunne man adoptere et eller flere bede, og passe det sommeren over. Op til grundlovsdag har en lang række børn fra institutioner været med Natur- og Miljøvejlederen ude at så deres egne bede, som de selv passer. Særligt lokale institutioner og væresteder er gode til at tage ejerskab over bedene.

"Så-festen" på Grundlovsdag tilbyder børnefamilier en mulighed for at komme i nærkontakt med frø, jord og ukrudt. Børnene er begejstrede for at få lov til at rode i jorden, hakke og grave og så frøene, fordi de ikke har mulighed for at få jord under neglene i deres gård. Sommeren over kan man følge, hvilke forskellige blomster, der dukker op i ens ”eget” bed – og alle de andres. Forhåbentlig kan projektet inspirere til, at man selv sætter gang i en køkkenhave på altanen eller i gården.

Kommunens gartnere hjælper med lidt undervisning i, hvordan man passer et bed. Det er også en læringsproces, at skulle tage vare på et bed.

Projektet fungerer også som en måde at mødes på med andre fra kvarteret, og være fælles om at forskønne og forgrønne.

Blomstrende By er et samarbejde mellem Områdefornyelsen Centrale Vesterbro, Vesterbro Lokaludvalg og Københavns Kommunes Center for Park & Natur, lokale institutioner, foreninger og beboere. Blomstrende By Vesterbro bliver gentaget de næste to år.