Kort fortalt

Lokale håndværksmestre efteruddannes inden for energi, salg og forretningsudvikling. De går sammen i netværk og styrker deres forretning.

Projektet

Grøn erhvervsvækst har udviklet et koncept, der skal styrke den lokale håndværksmester. Efteruddannelsen "Bliv Mester i Energi" er rettet mod mestre fra små og mellemstore virksomheder. Håndværksmestre på tværs af fag bliver efteruddannet inden for energi, salg og forretningsudvikling. Kernen i uddannelsen er at de går sammen i netværk, hvilket styrker deres forretning og adgang til energirenoveringsopgaver. De bliver rustet til at byde ind på de energirenoveringsopgaver, der er stigende efterspørgsel på både fra det private og offentlige. Foreløbig er 120 mestre inden for en bred vifte af håndværkerfag efteruddannet, og markedsfører sig under fællesbetegnelsen energihåndværkere. De nyeste tal fra Danmarks Statistik, valideret af en ekstern enhed, viser af energihåndværkere har oplevet en øget omsætning på 29 %, mens resten af fagbranchen i landet er tæt på status quo. Energihåndværkerne peger selv på netværk og ny viden som en del af successen. Flere af håndværksmestrene har tillige udvidet deres forretning. Her viser tallene, at indsatsen har skabt 150 nye grønne job inden for energieffektivitet i bygninger i region syddanmark.