Kort fortalt

BISTAD er en socialøkonomisk forening i Aarhus, der inddrager byens udsatte borgere for at bevare bien, der i dag er et truet dyr.

Projektet

1/3 af vores fødevareproduktion er afhængig af biernes bestøvning.
Bestanden af bier er dog i voldsom nedgang. På grund af effektiviseringen i landbruget og den intensive beskæring af hegn og grøftekanter er der i dag fødemangel for bierne på landet i Danmark. I byerne er der dog stadig masser af træer, buske og blomster, og det er derfor en oplagt ide at importere flere bier til byen, i dette tilfælde Aarhus, hvor de kan bestøve blomster og planter, og på denne måde skabe liv. I BISTAD genindfører vi bien i byen, så biodiversiteten kan opretholdes.

Transport af fødevarer udgør i dag en stor post i verdens CO2-regnskab. Blandt andet derfor er der i dag en stigende interesse for at købe lokale fødevarer. Denne interesse gælder også fødevarer, som er produceret direkte i hjertet af den moderne storby, som man kan se det i visse europæiske og amerikanske metropoler. I BISTAD gør vi det muligt for borgerne i Aarhus at købe honning fra aarhusianske bier. Samtidig med at borgerne sparer CO2, får de således også glæden ved frisk honning, som smager af den bydel, hvor den er indsamlet.

Når vi udbygger og udvikler vores samfund, er det vigtigt at tænke på, hvordan vi kan undgå, at nogen lades tilbage i denne proces. Mange steder, også i Aarhus, er der således brug for meningsfuld beskæftigelse til særligt udsatte borgere. I BISTAD giver vi mulighed for, at byens socialt udsatte kan engagere sig i meningsfuldt arbejde. Vi tilbyder fleksibelt arbejde med et stærkt fundament i fællesskabet om produktionen af honning. Biavl er ikke svært at lære, og det kan være med til at give den udsatte borger en oplevelse af succes.

Bistaderne placeres bl.a hos aarhusianske virksomheder, enten på deres tag eller på deres grund. Virksomhederne sponsorer den bigård der opstilles hos dem og vil kunne bruge det positivt i deres CSR-profil (Corporate Social Responsibility), at de medvirker til at øge bestanden af et truet dyr med så stor betydning for økosystemet, samt at de tager socialt ansvar, i og med at det primært er udsatte borgere, der passer bierne.

Som medlem af BISTAD får man mulighed for at få indsigt i biavlen samt hjælp til at starte op som biavler. Vi opretter fællesbigårde, hvor borgere fra Aarhus kan få opstillet deres bistader. Således kan også borgere der bor på 3. sal i midtbyen blive biavlere og få glæde af den lokale honning.

Spørgsmål / svar

Andrea Hejlskov | fre, 08/30/2013 - 21:14

Hvor er det genialt at koble udsatte borgere på det her projekt. Jeg håber flere projekter aktivt vil inddrage også de lidt mere "ressourcesvage" mennesker i måder man rent faktisk, konkret, kan GØRE noget. Det er både psykologisk-og klimasmart! Go go go!