Kort fortalt

Gennem kunst vil jeg gerne vække folks interesse for emnet affald/genbrug. Jeg finder mine motiver på genbrugsstationen.

Projektet

Jeg beskæftiger mig med emnet Genbrugsstationen.

Jeg vil gerne vække folks interesse for emnet affald/genbrug.

På genbrugsstationerne finder jeg mine motiver, fordi her er et system der fascinerer mig!!

Det er vigtigt for mig at det ikke blot er defekte ting der er brugt som motiv, men at det er ting der er blevet indleveret på genbrugsstationen. Deri ligger en historie og en stillingtagen, som jeg finder værdifuld for emnet.

Ting bliver opdelt og sorteret, der er forsket og udvilket systemer som gør, at vi kan bortskaffe vores affald mest miljørigtigt. Mange forestiller sig måske, at når de blot har afleveret tingen på genbrugsstationen, kan samvittigheden være ren.
Men er det nok…. er det nok vi bortskaffer korrekt?