Kort fortalt

Den er til for at løse akutte problemer. Den ensomme skal have hjælp, når personen har behov for det.

Projektet

Den demografiske forøgelse af ældre, skaber ekstra opgaver for plejesektoren.
At tale om ensomhed er et tabu. Det viser svaghedes tegn for den enkelte.
Den anden største sygdom.

Formålet med app´en, er at det skal være letter for folk, der har brug for hjælp eller føler sig alene, at skabe kontakt med en andet menneske eller en der kan hjælpe. I dag skabes de ældres kontakt med evt. besøgsven, familie eller den kommunale hjemmepleje. Dette produkt kan skabe en lyn hurtig kontakt mellem mennesker, så kontakten er uafhængig af aftalte tider, men kan iværksættes med få minutters varsel.

Ældrecentre anvender i dag frivillige, men problematikken er, at disse frivillige er dels selv oppe i årene og dels mangelfulde i antal.
De har svært ved at tiltrække unge frivillige kræfter.

Den et til for at løse akutte problemer. Den ensomme skal have hjælp, når personen har behov for det. Ikke en torsdag hvis det er tirsdag, person har behovet

Det bygger også på et pointsystem, hvor personen, der efterspørger hjælpen sender en påmindelse om en ny opgave i app’en. Hvor så en anden personer, der benytter app’en kan gå ind og tilbyde sin hjælp. Personen, der så tilbyder sin hjælp får så en belønning for arbejdet. Denne belønning bliver point, og i hver kommune er der et (Frivillighedsråd), hvor man kan uddele en præmie eller hæder, til den der har optjent flest point, (altså gjort flest tjenester i minutter) Højeste point er 60, 30 eller 15.