Kort fortalt

Belysning i fremtidens ældreboliger skal fremme ældres sundhed og trivsel såvel som klimaets tilstand.

Projektet

Projektet “Bedre lys til ældre” har fokus på belysningen i fremtidens boliger til ældre. Nye LED-belysningsløsninger med dynamisk styring giver mulighed for at tilpasse belysningen til de ældres særlige behov og samtidig sikre energibesparelser.

LED-belysning giver i modsætning til traditionelle lyskilder langt flere muligheder for at tilpasse og regulere både farve, intensitet og temperatur. I kombination med dynamisk styring giver det et stort potentiale for at påvirke både humør, døgnrytme og funktion hos den ældre. Samtidig vurderes det, at LED-belysning alene kan give besparelser på 50 % ift. traditionelle lyskilder – og at intelligent, dynamisk styring af belysningen vil kunne give besparelser på op mod 70 %.

Projektet er således både relevant for den enkelte ældre borger, idet vedkommende kan opnå viden om, hvordan man kan arbejde aktivt med belysning i hjemmet – og hvad der egentlig skal til, når man kommer op i årene – men især for kommuner, der står over for at skulle bygge nye eller energirenovere eksisterende ældre- og plejeboliger, er der grund til at kigge nærmere på dette projekt for at finde inspiration til, hvordan man kan forbedre både beboeres og personales hverdag og samtidig spare energi.

At have udviklet og testet lysdesignet i skala 1:1 i en prøvebolig i Albertslund har skabt grundlag for at få belysning på dagsordenen både ift. ældre borgere såvel som beslutningstagere i kommuner og således været med til at accelerere omstillingen fra traditionelle lyskilder til LED.

Projektet er et selvstændigt delprojekt i energirenoveringsprojektet Plan C, der siden 2010 har arbejdet for at fremme en ny renoveringspraksis. Over 17 projekter med 38 partnere fra den kommunale og almene sektor såvel som erhvervsliv og forskningsverden har søgt at skabe værdi for både miljøet og brugerne som for samfundsøkonomien. Formelt set er Bedre lys til ældre og resten af Plan C’s projekter afsluttet, men prøveboligen vil fortsat være tilgængelig efter aftale frem mod udgangen af 2014. Derudover har projektet også givet anledning til et opfølgende forskningsprojekt støttet af ELforsk, hvor belysning installeres og testes i 20 private hjem hos ældre i Albertslund Kommune.

Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte Flemming Madsen, leder af DOLL – a Photonics Green Lab: fm@lightinglab.dk / +45 2612 2630