Kort fortalt

En oplysningsskulptur om affald, miljø og natur.

Projektet

Et projekt i samarbejde med puljen grønne ildsjæle hvor skulpturen oplyser om nedbrydningstider for 10 almindeligt forekommende emner der efterlades i naturen. Samt via digitale rammer viser fotos om affald om truet natur og dyrearter.

Skulpturen 2 x 2 meter og består af en imiteret forstenet østerskal på vej op af kridtet. Denne bærer på et imiteret forstenet søpindsvin der balancerende hænger og bærer på en roterende globe og en klemt ditto.

I søpindsvinet roterer en strandbred med 10 affaldsemner med nedbrydningstider. De kan observeres udefra gennem huller i skallen. I østerskallen er indsat 3 fotorammer der viser fotos om affaldsproblemer og en række truede dyrearter.

Skulpturen kan lejes for kortere eller længere tid. Der kan evt. arbejdes med egne fotorammer om emnet. Financiering for foreninger kan foregår via den kommunale kulturelle forvaltning. Den har været i pilotprojekt på folkeskolen på MØN med undervinsingsmaterialer, elevskema og lærervejledning.