Kort fortalt

Børnenes Klimaskov. Kom ud af klasserne til frisk luft og aktioner. Plant et træ og spar ét ton CO2 i træets levetid. Børnene elsker det.

Projektet

Børnenes Klimaskov kommer med en kraftig opfordring til børn og unge: Kom ud og vær med til at plante og rejse en skov på ubrugte arealer i og omkring byen. Kom ud af klassen til frisk luft og aktioner. Vi udfordrer skolen og lærere i alle fag til at inddrage klimaet i undervisningen.
Projektet finder arealer og kommer med gratis pil. Lærerne tager temaet op og tilrettelægger undervisning og aktivitetstimer.
Projektet har plantet de første 10.000 energipil og andre træer på marginale arealer i og omkring byen København og vi fortsætter med at plante de næste 10.000 træer. Men alle byer og skoler skal med. Hver gang vi planter en energipilestilk vokser der et træ op og vi sparer ét ton CO2 i træets levetid. Træet optager kul fra luften og bygger det ind i stamme og grene. Der er meget at lære om klima og biotoper.
Hvis vi i verden fordobler plantningen af skov, halverer rydningen af regnskov og sparer en femtedel af energiforbruget så er løsningen af klimaproblemet godt på vej.