Kort fortalt

Thorupstrand opbygger fælles fangstkvoter til bæredygtigt kystfiskeri i Skagerrak, der sælges på kutteren "Jammerbugt" i Nyhavn.

Projektet

Thorupstrand Kystfiskerlaug er startet af 20 fiskerfamilier, der er gået sammen om at opbygge fælles fangstkvoter til bæredygtigt og naturskånsomt kystfiskeri i Jammerbugt og Skagerrak. Lauget er andelsorganiseret og alle partsfiskere kan få del i de fælles fangstrettigheder til Jammerbugts rige fiskebanker, hvis de driver skånsomt fiskeri med lette havbåde, snurrevod og sættegarn fra landingspladsen i Thorupstrand. For at spare energi, afkorte transportafstandene, lære københavnerne at smage naturskånsomt og dagfanget havfisk og skabe bæredygtighed i et miljørigtigt kystfiskeri bygger Thorupstrand et nyt fiskepakhus, der skal forsyne fiskernes kutter HM 800 "Jammerbugt" af Thorupstrand i Nyhavn/Havnegade med årstidens fisk og skaldyr i Skagerrak. Pakhusets isværk og kølesystem vil blive drevet af et solfangeranlæg på pakhusets sydvendte tagflade. Det er kystfiskerlaugets formål at fremme omstillingen til et fiskeri der bevarer de sårbare kalkrev og stengrunde i Jammerbugts fiskerige økosystem. Ved at gå sammen vil fiskersamfundet i fællesskab gå op imod de store fiskekoncerners opkøb af kvoter til naturødelæggende fiskeri med bundtrawlere og flyshootere, der truer havets livsvigtige sten- og koralrev.

Projektet vil gerne inspirere andre fiskersamfund, der overalt i verden trues af koncernfiskeriernes monopolisering af fiskerettighederne til deres ekspanderende bundtrawling og flyshooting, der truer havbundens naturrigdomme. Salg og formidling af naturskånsomt fanget og behandlet fisk henvender sig til storbyens miljø- og kvalitetsbevidste forbrugere, som kystfiskerne gerne vil lære at sætte pris på smagen af bæredygtig kystfisk. Kystfiskerlauget viser, at det er muligt at fremtidssikre et kystsamfund baseret på partsfiskeriets fællesskab, hvis pengeinstitutter, fonde, forbrugere og myndigheder tror på, at det nytter at støtte op om fiskerfamiliernes opbygning af fælles fangstkvoter til naturskånsomt fiskeri. Projektets pengeinstitutter er Klim Sparekasse og Merkur Andelskasse. Jammerbugt Kommune, Region Nordjylland, EU, NaturErhvervstyrelsen, A.P.Møllerfonden, Realdania og Det Obelske Familiefond støtter projektets tilblivelse.

Spørgsmål / svar

Thomas Højrup | man, 08/26/2013 - 16:17

Fiskerne blev tidligt spurgt af kommunen og regionen, om det ville genere fiskeriet i Jammerbugt at få sådanne vindmølleparker ved kysten. Det svarede de ja til, og der er ikke planlagt kystnære vindmøller i Jammerbugt. Så foreløbig har man satset på at holde det rige økosystem i Jammerbugt fri for industriel udnyttelse, der kan skade den skånsomme brug af dette havs naturrigdom i form af konsumfisk og skaldyr.

Intet profilbillede
lili gjettermann | man, 11/25/2013 - 16:03

Mange flotte og gode innovative foretagender med fondsmidler i ryggen overlever desværre ikke i længden. Har man ved Thorupstrand sikret sig mod dette ved investering i fiskekvoter, således projektet forskningsmæssigt med overskud fra udlejning af fiskekvoter, vil være i stand til at fortsætte, selvom fiskeriet ved Thorupstrand ikke længere drives intensivt?