Kort fortalt

Bæredygtige alternativer i byggeriet – hvorfor og hvordan? er et uddannelsesprojekt i bæredygtigt byggeri udviklet til erhversskolerne.

Projektet

Frem mod sommeren 2017 udvikler EVD Entreprise ApS (EVD) et undervisningsmateriale om bæredygtigt byggeri til erhvervsskolerne. Projektet, der bærer titlen ”Bæredygtige alternativer i byggeriet – hvorfor og hvordan? ” udarbejdes i samarbejde med Jette Hagensen fra Envice, Kaj Hansen, som er lærer fra Roskilde Tekniske Skole og andre konsulenter indenfor branchen.
Projektet støttes af Undervisningsministeriet.

Målgruppen er EUD/EUV-elever, EUX-elever, AMU-kursister, samt lærere på uddannelserne. Hovedvægten vil være på fagene murer, bygningssnedker, bygningsmaler og tømrer. Materialet retter sig både mod grundforløb, hovedforløb og efteruddannelse. Elever, kursister og lærere vil kunne udvælge de elementer på portalen, der er relevante i forhold til deres fag og behov.

Gratis tilgængelighed på nettet
Undervisningsmaterialet vil blive formidlet via en digital portal, som bliver stillet gratis til rådighed. Portalen vil blive distribueret bl.a. via www.emu.dk. Materialet vil ligge tilgængeligt for alle interesserede og kan således bruges som inspiration og vejledning for færdiguddannede håndværkere såvel som selvbyggere, private bygherrer og andre interesserede.

Portalen vil både indeholde konkret viden om byggematerialer og -metoder, og instruktioner, undervisningsforslag og opgaver til en række fag indenfor bygge- og anlæg. Derudover planlægges der at uploade links til yderligere materiale – både i form af andre undervisningsmaterialer, relevante artikler og små videoer.

Der vil også være forslag til virksomheder og byggerier som skolerne kan besøge, og til relevante gæstelærere. Endelig vil der være mulighed for at bestille materialeprøver via portalen - f.eks. af isoleringsmaterialer af papir og hør/hamp, og byggematerialer af ubrændt ler som lersten og lerpuds.

Det Åndbare Hus
Det er i høj grad erfaringer fra projektet Det Åndbare Hus, der ligger til grund for udarbejdelsen af undervisningsmaterialet. Det Åndbare Hus er et testhus EVD med støtte fra bl.a. Miljøstyrelsen har opført på egen grund på Haslevvej ved Ringsted. Her er EVD, på baggrund af 30 års erfaringer med udvikling af bæredygtigt byggeri, i gang med at teste og dokumentere en række byggetekniske løsninger.

Projektet har fokus på at sikre et godt indeklima med god fugthåndtering, diffusionsåbne konstruktioner og meget lav afgasning af uønskede kemiske stoffer. Hensyn til livscyklusvurdering og lavt energiforbrug står også centralt, både i valg af materialer og i driften. Erfaringerne fra Det Åndbare Hus er allerede efterspurgte, og der er vist stor interesse fra mange sider.

Tidsperspektiv og formidlingsplan
Undervisningsmaterialet vil blive testet i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole og der vil være sparring fra flere pædagogiske konsulenter. Senere vil materialet blive redigeret og layoutet, så det ligger klar til markedsføring i sommeren 2017. Opdatering af portalen vil herefter ske som del af den medfinansiering Egen Vinding og Datter lægger i projektet.

Materialet vil bl.a. blive opreklameret via nyhedsbrevet om Det Åndbare Hus, og på projektets website og Facebook side, ved direkte kontakt til skolerne, samt forhåbentlig masser af omtale i forskellige medier.

Projektets overordnende formål
Det mere overordnede formål med projektet er, at sprede kendskab til - og viden om konkrete byggemetoder, der tager vidtstrakte hensyn til såvel ydre miljø og energi/ressourcer/klima, som indeklima og arbejdsmiljø. Kort sagt, at sætte mere skub i omstilling til bæredygtigt byggeri i hele byggebranchen.