Kort fortalt

Energirenovering handler ikke kun om penge. BBBarometer sætter konkrete mål på forbedringerne af boligkvaliteten - non energy benefits.

Projektet

Energirenovering og boværdi går hånd i hånd. Den øgede komfort i boligerne bliver en væsentlig ”driver” for energirenoveringerne fremover. Den øgede komfort bliver lige så vigtig som mere synlige energisparetiltag, og der bliver accept af, at man skal betale mere for en energirenoveret bolig, netop fordi den har en langt bedre komfort, større rengøringsvenlighed og mere lys.

BBBarometer er et værktøj til at måle boværdien i en ejendom - de såkaldte ”Non Energy Benefits”. Det kan anvendes som checkliste eller til at sammenligne boværdien i forskellige ejendomme fx ved køb af bolig.

BBBarometer kan anvendes af alle – lægfolk og fagfolk. Dog øges sikkerheden, hvis spørgeskemaet udfyldes af en person med faglig indsigt og et godt kendskab til ejendommen. Resultatet kan altid kvalitetssikres ved at en eller flere udfylder skemaet og sammenligner resultatet.

BBBarometer er gratis til rådighed på Internettet - www.BBBarometer.dk. Det består af et spørgeskema med 135 spørgsmål, der altovervejende kan besvares med ja og nej. Når spørgeskemaet er udfyldt, kan man printe en rapport.

Værktøjet er udviklet i et samarbejde mellem Arkitektskolen Aarhus, Ingeniørhøjskolen og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Det bygger på inputs fra en række miljøcertificeringer, bl.a. DGNB.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har støttet projektet.