Kort fortalt

EUC Syd har en strategi for en bæredygtig skole. Skolens byggerier, daglig drift og uddannelser skal bidrage til den "store omstilling".

Projektet

EUC Syd og alle vores uddannelser skal understøtte den store omstilling til et bæredygtigt samfund.

Skolens bygninger, dvs. renovering, nybyggeri og drift skal være mest mulig bæredygtig, fx bygges i højst mulige Byggestandarder, og vore kantiner er på vej til en nøglehulscertificering.

Vi ser uddannelse og læring, kompetenceudvikling som drivere og forudsætninger for udvikling og omstilling.
Med udgangspunkt i Projekt Zero strategien, og støttet af erfaringer herfra, arbejder vi bl.a. med at uddanne håndværkere til bæredygtigt byggeri. Vi har, i samarbejde med SDU, UC Syd, flere erhvervsskoler igangsat et projekt (ZERObyg), finansieret med Socialfondsmidler og Vækstforum. Målet er at opkvalificere El- og VVS installatører indenfor energiområdet, og andre håndværkere og rådgivere i byggebranchen. (Se www.zerobyg.dk) Projektet har tilknyttet en ph.d.studerende, for at dokumentere projektets indsats og resultater.
Skolen har ikke tidligere haft målrettede indsatser på bæredygtighed i uddannelserne på bygge- & anlægsområdet. Vi har nu flere kursister på dette område og vores undervisere bliver efteruddannet. Projektet har en række virksomheder tilknyttet, for at sikre at uddannelsen målrettes deres behov og er opdateret på de nyeste teknologier.

Vi samarbejder også med kommuner og skoler på Bornholm, Nordjylland, Nordsjælland omkring omstillingsaktiviteter, for at sprede vores erfaringer og for at lære af initiativerne i andre områder.
Vores erfaringer er, at en målrettet indsats hjælper. I projekt Projekt Zero's projekt: ZERObolig, har vi, i samarbejde med Teknologisk Institut uddannet en stor del af regionens håndværksmestre til Energivejledere, og kan konstatere, at der har skabt jobs og omsætning i vores område.