Kort fortalt

Projektet handler om indsamling af brugt madolie og fedt fra private husholdninger til fremstilling af bæredygtig biodiesel.

Projektet

Agro Business Park er dansk projektpartner i EU-projektet RecOil, som har til formål at øge produktionen af anden generations biodiesel ved at fremme indsamlingen af brugt fedtstof fra madlavning i private hjem. Indsamling af madolie er en kendt praksis i Sydeuropa, men i Danmark har vi aldrig tænkt på dette som en ressource - sandsynligvis fordi vi ikke har tradition for at friturestege, og ikke har overblik over hvor meget fedt vi egentlig smider væk.

For at afdække potentialet har vi udført et testprojekt, hvor 20 husstande samlede ind i to måneder henover sommeren. Det førte til 875 gram per husstand i gennemsnit, som var en blanding af olie, afsmeltet fedt fra kød og afskårne fedtkanter fra koteletter og lignende. Hvis dette gennemsnit holder, har en gennemsnitlig dansk husstand over fem kilo fedt "i overskud" om året - måske endda mere, da projektet ikke forløb henover julemåneden, hvor maden ofte er mere fedtholdig end om sommeren. Fedtet fra testprojektet fedt røg i en stor indsamlingsspand og blev afleveret til Daka Biodiesel.

Daka, som allerede har et logistisk system, der bl.a. samler fritureolie ind fra grillbarer og restauranter, kan bruge dette fedtede råmateriale til at fremstille anden generations biodiesel eller andre nyttige ting, såsom gødning, der også er en knap ressource på sigt.

Samtidig sparer indsamling samfundet for en unødig omkostning til at holde kloakker og rensningsanlæg fri fra fedt, som ofte ryger i køkkenvasken i dag. Særligt omkring juletid skaber dette store problemer på rensningsanlæggene rundt omkring i Danmark.

Næste skridt i projektet er at udvælge en kommune til et pilotprojekt og opsætte en indsamlingscontainer på en genbrugsplads. Således kan alle, der har lyst til at bidrage, kan aflevere deres fedt og madolie til genanvendelse og bidrage til en grønnere transport.

Spørgsmål / svar