Kort fortalt

Vi er 10 familier, som i 2005 stiftede en andelsforening, med formålet at etablere en "landsby" med økologiske leve- og byggeprincipper.

Projektet

Hvem er vi
Vi er 10 familier, som i 2005 stiftede en andelsforening, der har til formål at etablere en "landsby" med økologiske byggeprincipper. Ideen er hentet bl.a. fra Frilandsprojektet, men vi har også kigget på andre økologiske byggeprojekter og fået ideer til udformningen herfra. Vi kommer fra forskellige steder i landet, og har alle det tilfælles, at vi går ind for foreningens fire grundprincipper og er indstillet på at deltage aktivt i det lokale samfund.

I 2006 købte vi et areal på knap 4 HA ved Årestrup midt i Himmerland og gik i gang med byggemodning og opdeling af grundene. Grundene er på 1200-2200 m2, så det er muligt at placere huset sydvendt på alle grunde, hvilket er optimalt for brug af passiv- og solvarme og der er plads til store selvforsynende køkkenhaver.

Vores principper
Det er Andelsforeningen, der ejer hele grunden og hvert medlem har en andel af foreningen, der svarer til ens egen grund + andel i de fælles ting som fælleshuset og fællesjorden. Vi bestemmer hvert år hvad fællesjorden skal bruges til, og i nogle år har der været hønsehold, heste og korn. Ved stierne har vi plantet en del bær- og frugtbuske, som alle der benytter stierne har glæde af.
Vi har fra starten valgt 4 grundprincipper der skal gælde for Andelsforeningen Himmerlandsbyen:
• Økologiske byggeprincipper - Byggeri baseret på naturmaterialer. Vi anvender de principper for økologisk byggeri, som er udarbejdet af LØB, Landsforeningen for Økologisk Byggeri.
• Økologiske leveprincipper - Husene bygges så der bruges så få ressourcer som muligt både mht. varme, el og vandforbrug. Der planlægges rensningsanlæg, anvendelse af solenergi samt indsamling af regnvand.
• Ingen spekulation - Ideen er, at man så vidt muligt selv skal være med i byggeprocessen. Det gør husene billigere at opføre og bo-omkostningerne bliver dermed lavere. Det skal bremse den gælds- og spekulationsspiral, der i dag er i gang i vores samfund og som gør huskøb til en tung byrde.
• Selvvirksomhed. Der er i lokalplanen åbnet for mulighed for etablering af enmandsvirksomhed. Ideen er at der skal skabes mere liv i landsbyen, så der ikke opstår en ny soveby, hvor folk pendler til arbejde i nærmest liggende storby, mens landsbyen ligger som uddød dagen igennem.