Kort fortalt

Økosamfund i Odsherred med 17 halm- og træhuse og ca. 50 børn og voksne. Stedet ligger i landsbyen Egebjerg.

Projektet

Projektet rummer blandt andet:
Fælleshus i halm med solceller
Bæredygtige varmekilder
Fælles pilerensningsanlæg til spildevand
Affaldssortering
Genbrugsordning
Frivillig fællesspisning (3 dage om ugen)
Egne husdyr fra høns til får
Rundvisninger