Kort fortalt

Omstillingen er i gang i Furesø Kommune. 80 energiske ambassadører sørger for klimarigtig adfærd og bæredygtige projekter.

Projektet

Omstillingen foregår på alle områder, alle niveauer og på alle interne arbejdspladser i Furesø Kommune. Hver arbejdsplads har en eller flere miljø- og klimaambassadører. De er nøglepersoner i natur-, miljø- og klimaarbejdet. Kernen i ordningen er adfærdsændringer og projekter med henblik på natur-, miljø- og klimaforbedringer.
1176! Så mange kilometer har Pernille Aagaard kørt på to måneder på sin nye cykel. Hun fik ligesom 17 andre miljø- og klimaambassadører cyklen til sin arbejdsplads, for at skifte biltu-rene ud med cykelture. Pernille sparer benzin, CO2, tid og hun får motion. Udviklingshæm-mede passer cykelparken, og får på den måde meningsfulde grønne arbejdsopgaver i deres cykelværksted ”Pedalartisten”
I Furesø Kommune er Pernille kun én blandt mange engagerede ambassadører, der får kollegerne til at tænke grønt og sætter bæredygtighed på dagsordenen i hvert deres lille hjørne af kommunen. De 80 miljø- og klimaambassadører er i gang med at omstille Furesø Kommune til bæredygtig udvikling internt, i en proces, hvor lederne er ansvarlige for at indarbejde hensyn til miljø, natur og klima i hverdagen. Miljø- og klimaambassadørordningen startede i 2010. Ambassadørerne deltager i arrangementer, hvor de i fællesskab kan udvikle projekter, dele viden, inspirere og støtte hinanden. Ordningen bringer ambassadørerne sammen på tværs af kommunen, og skaber et fællesskab blandt dem. Det har resulteret i mange hverdagsinnovative natur-, miljø-, og klimaprojekter. Fælles for alle 80 ambassadørers indsats er, at den virker, og er en væsentlig årsag til at Furesø Kommune har kunnet reducere CO2 udledningen med 28 % fra 2008 til 2012.
Alle ambassadører skal bidrage til, at reducere udledningen af CO2 og omlægge deres køk-kener til økologisk drift.
Ambassadørerne har opnået, at reducere CO2 udledningen udelukkende ved at arbejde for klimarigtig adfærd, blandt kolleger og brugere. De reduktioner ambassadørerne har opnået er bemærkelsesværdige store, og har været det i de tre år ordningen har eksisteret. Eksempelvis resulterede ambassadørernes arbejde for klimarigtig adfærd i, at strømforbruget blev reduceret med 14 % i 2011, og med 6 % i 2012, i bygninger der ikke havde fået nogen tekniske forbedringer. Reduktionen på hver arbejdsplads er vigtig i den store fælles omstilling internt i Furesø Kommunes eget virke, derfor skræddersys alle projekter, kampagner og konkurrencer til den enkelte arbejdsplads, så projekterne bliver en positiv oplevelse for kolleger og brugere, hvor alle i fællesskab erfarer, at deres indsats virker.
En fællesnævner for ambassadørernes mange forskellige natur-, miljø- og klimainitiativer på deres arbejdspladser er, at medarbejdere, brugere, børnehavebørn og skoleelever erfarer, at de hver især kan vælge at bidrage til en bæredygtig udvikling. Siden miljø- og klimaambassadørordningen startede i 2010 har ambassadørerne arrangeret mere end 300 projekter, der har omfattet mindst 20.000 børn, unge, kursister, medarbejdere og borgere.